Sjuvåningshus vid viken upprör

Illustrationen visar hur det kan komma att se ut från andra sidan viken. Längst till vänster syns det omstridda huset.
Illustrationen visar hur det kan komma att se ut från andra sidan viken. Längst till vänster syns det omstridda huset.
Att byggprojektet vid Morningside marina kan bli större än tidigare utlovat rör upp starka känslor bland boende i Saltsjö-Duvnäs.

– Det är skandalöst hur exploatören betett sig, säger Mats Mitsell, närboende.

Mats Mitsell var med när det första förslaget på hur Morningsside marina skulle utformas presenterades.

– Men det som visas i planprogrammet är långt ifrån det vi kunde tänka oss att gå med på. Nu visar det sig att det i stället ska bli ett sju våningar högt hus, då blir vi väldigt upprörda.

I Saltsjö-Duvnäs samlas det nu in namnunderskrifter för att sätta press på politikerna.

– Vi har jagat upp en ordentlig opinion, med protestlistor och lappar i brevlådan.

Det högsta huset ska enligt Saltsjö-Duvnäs fastighets AB ha fem våningar, sett från vägen, en suterrängvåning, och en indragen takvåning.

Att bygget blivit större beror på att de miljöförbättrande kringinvesteringarna som kommunen vill ha beräknas bli mycket dyrare, enligt Magnus Birke, vd för Saltsjö-Duvnäs fastighets AB.

– Därför har vi varit nödgade att öka volymen och ytan på projektet. Men det är inte ett slutgiltigt förslag och man kan med största säkerhet säga att det kommer att förändras under resans gång.

Från kommunens sida har ett argument för att tillåta bygget varit att fler i området ska tjäna på projektet.

Bland de förbättringar som finns på bordet är ett bullerplank, utbyggnad av cykelstråk, en park och VA-anläggningar.

På det senaste mötet för tekniska nämnden behandlades dessa förbättringar och nämnden ser betydande kostnader för kommunen – för åtgärder som i värsta fall bara kommer att gynna ett fåtal.

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, understryker dock också att allt än så länge bara är ett förslag.

– Det är väldigt viktigt att projektet på ett fint sätt smälter in i miljön. Om det inte gör det kan det handla om att minska höjden eller att man måste välja ett annat fasadmaterial.

Tror du att Morningside marina kommer att byggas?

– Ja, det tror jag. De flesta jag talat med tycker att det är bra att det görs något men att det är för stort just nu. Utmaningen är att hitta en balans mellan att exploatören ska få ekonomi i projektet och att det ska smälta in i omgivningen. Om den balansen finns så kommer det att bli av.