Så ska 178:an gå snabbare

Många tar bussen från Barkarby till Kista
Många tar bussen från Barkarby till Kista
Trafikfkontoret vill göra linje 178, mellan Barkarby och Kista, bättre. Med tio miljoner kronor ska linjen rustas upp och bli snabbare och mer pålitlig.

Linje 178, som många Järfällabor tar från Barkarby till Kista, ska rustas upp. I en handlingsplan för 2017-2021 presenteras en rad åtgärder som ska göra stomlinjerna utanför innerstaden bättre. Det gäller de så kallade 170-linjerna – som 178:an är en av. Landstingets hjul rullar sakta – det första beslutet om att trimma stomlinjerna i ytterstaden togs redan i slutet av 2016. Nu har en plan lagts fram som ska antas.

Projektets målsättning är att restiden ska minska, medelhastigheten och pålitligheten ska öka. Till att börja med ska trafiksignalerna trimmas för att de bättre ska prioritera busstrafiken. Dessutom har trafikförvaltningen pekat ut fyra platser på färdvägen som kan förbättras. Däribland föreslås en ny busshållsplats vid Kista bussterminal, som bedöms vara för liten, och ett nytt busskörfält i Kista.

Trafikkontoret vill också bättre övervaka felparkerade bilar i Kista som förhindrar framkomligheten för bussarna. I planen, som omfattar både 178:an och 179:an, ska 1000 meter nya busskörfält anläggas och 17 parkeringsplatser tas bort.