Så ska Björnsan bli tryggare

Efter knivattacken mot polisen i Björnsan lovar stadsdelsnämndens chef flera åtgärder.
Efter knivattacken mot polisen i Björnsan lovar stadsdelsnämndens chef flera åtgärder.
Efter knivattacken mot en polis i Björns trädgård lovar stadsdelsnämndens chef flera åtgärder för att säkra platsen.

Det är på Facebook som ordföranden i Södermalms stadsdelsnämnd, Anders Göransson (S), har skrivit hur Björns trädgård ska bli en säkrare och trevligare plats att vara på.

Här är åtgärderna som politikern lovar ska ske under 2018:

  • Belysningen i området ses över.
  • Gräsytan som ligger mellan Babylon och Malmen kommer att höjas i nivå med parkleken, vilket ger en större sammanhängande yta för lek, spel och häng.
  • Den övre platån i parken mot Kapellgränd förnyas, här pågår också diskussioner om att få till en kaféverksamhet.
  • Området kring tunnelbaneentrén och kring skolan ska snyggas till.

Göransson skriver också att staden bland annat redan har anlagt en växtvägg, att SL har gjort olika insatser vid sin tunnelbaneentrén, skrotcyklar tagits bort och att en barnvägg för gatukonst har satts upp.