Min lokala hjälte

Ska böta 50 000 för olovligt bygge

DJURSHOLM Ägaren till en villa i Djursholm blev för två år sedan förelagd av byggnadsnämnden att, vid vite om 50 000 kronor, riva en olovlig tillbyggnad på fastigheten.

Vid en tillsyn i oktober i år visade det sig att rivningen inte genomförts. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har därför ansökt hos Nacka tingsrätt om att vite utdöms enligt byggnadsnämndens beslut för två år sedan.