Nu ska Brommaborna få mer inflytande

Cecilia Obermüller utanför stadsdelsförvaltningens lokaler.
Cecilia Obermüller (MP), stadsdelsnämndens ordförande, vill komma närnare medborgarna.
Medborgardialoger ska göra det lättare för Brommabor att göra sina röster hörda gällande nya projekt.
– Vi är ju folkvalda och vill ha en dialog med våra medborgare, säger Cecilia Obermüller (MP), stadsdelsnämndens ordförande.

”Tack för din synpunkt, men den frågan har inte vi ansvar för”.

Det svaret får medborgare som vill framföra nya förslag alldeles för ofta, menar Bromma stadsdelsnämnds ordförande, som därför har sett till att så kallade medborgardialoger ska anordnas framöver.

– Det är inte alltid helt lätt att veta var man som medborgare ska vända sig med idéer och förslag om sitt område. Nu vill vi synliggöra att vi finns här och starta ett forum. Vi är ju folkvalda och vill ha en dialog med våra medborgare, säger Cecilia Obermüller (MP), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, som drivit fram  initiativet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Vid mötena, som kan handla om vad som helst som är på gång i stadsdelen, kommer medborgarna ha möjlighet att träffa personer med specialkompetens i den aktuella frågan.

Tisdagen den 30 maj hålls den första medborgardialogen på Alviks kulturhus, och på temat står ”Brommas parker och grönområden”. Där kan den som vill framföra sina idéer och förslag direkt till exempelvis en stadsträdgårdsmästare, berörda tjänstemän, parkingenjörer och ansvariga på miljöförvaltningen.

– Meningen är att samla olika ansvariga för ett område på samma plats, så att medborgarna kan få svar direkt utan att bli hänvisade någon annanstans, säger Cecilia Obermüller.

Dialogerna kommer att ordnas några gånger om året. Nästa gång står Blackebergs utveckling på temat, och då hålls mötet i just Blackeberg.

– Vi hoppas att de här mötena skapar bättre kontakt kontakt mellan medborgare, politiker, näringsliv och alla som verkar i Bromma, säger Cecilia Obermüller.