Min lokala hjälte

Ska få fler i arbete

Turebergshuset Kommunalhus Sollentuna
Fler med ekonomiskt bistånd i Sollentuna ska komma i arbete.
Fler Sollentunabor ska komma i arbete. Det vill i alla fall majoriteten i kommunfullmäktige. Nu ska socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden se till att det blir verklighet också.

Bland annat är målet att bygga upp en praktikbank där de utan arbete ska erbjudas praktik hos till exempel företag i Sollentuna.

Henrik Thunes (M), kommunalråd, menar att meningen är att människor ska sluta slussas runt mellan olika myndigheter och förvaltningar.

– Det är förödande att gå utan sysselsättning. Vi vill att alla de som inte har en meningsfull sådan ska få ett stöd, säger han.

Bland uppdragen som nu getts till de två nämnderna finns bland annat att stärka samverkan med arbetsförmedlingen på lokal nivå, ta fram nya sätt att förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och ta fram effektiviseringar av rehabhandläggning och boendesamordning för att få ner kostnaderna.

Det sistnämnda har oppositionen anmärkt på, särskilt delen ”i syfte att reducera kostnaderna”. Bland annat ville oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) att det skulle strykas.

Men så blev inte fallet. Utan alla punkterna gick igenom på fullmäktige.