Så ska Färgargårdstorget få nytt liv

I dag består parken mest av en ganska sliten yta, en gång-och cykelväg och stora träd.
I dag består parken mest av en ganska sliten yta, en gång-och cykelväg och stora träd.
Blommande rabatter, bärträd, solstolar och insektshotell ska finnas i parken i framtiden.
Blommande rabatter, bärträd, solstolar och insektshotell ska finnas i parken i framtiden.
Förslaget på hur torget/parken ska komma att se ut. Parken ska stå klar sommaren 2018.
Förslaget på hur torget/parken ska komma att se ut. Parken ska stå klar sommaren 2018.
Insektshotell, blommande träd och solstolar.
Det bortglömda Färgargårdstorget ska få ett rejält ansiktslyft.
– Parken är i dag väldigt instängd och mörk, säger stadsmiljöchefen.

I Norra Hammarbyhamnen i korsningen Malmgårdsvägen och Barnängs tvärgränd, nära Orionteatern och Anna Lindhs park, ligger Färgargårdstorget. Det är en relativt okänd plats som till största delen består av en sliten gräsyta, träd och och kombinerad gång- och cykelväg.

Grönt vardagsrum

Men snart ska parken få en rejäl uppgradering.

– Parken är i dag väldigt instängd och mörk. Inte speciellt inbjudande att vara i. Vi vill skapa en mer inbjudande plats, ett grönt vardagsrum, säger Kenneth Kempendahl, stadsmiljöchef på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Insektshotell och solstolar

Skisserna visar allt från nya solstolar till prunkande rabatter, fruktbärträd och insektshotell. Insekterna finns med för att få fungerande ekosystem i parken.

Ritningarna har nu varit ute på samråd, och synpunkter har kommit in främst rörande trafiksituationen från och till kvarteret Pumpan. Bland annat med en oro att färdtjänstbilar inte ska kunna komma fram.

– Det ska vi titta på nu, säger Kenneth Kempendahl.

Sommaren 2018 planeras parken stå färdig att användas. Upprustningen beräknas kosta 4 miljoner kronor.

Fakta

Så fick torget sitt färgstarka namn

Färgargårdstorget har fått sitt namn efter färgeriverksamhet som bedrevs här från slutet av 1600-talet fram till 1930-talet.

Färgargården, en bostadslänga från 1740 vid den norra sidan, är det som finns kvar i dag vid torget. Längan är blåklassad av Stockholms stadsmuseum vilket innebär att bebyggelsens har högt kulturhistoriskt värde.

En känd färgare var Carl Gustaf Hoving, som 1770 lät uppföra Hovings malmgård nära Danvikstull.