Nu ska Huddinge bli giftfritt

Mary Babok, chef på Västergården, fick nyligen fick ta emot Huddinge kommuns miljöpris.
Mary Babok, chef på Västergården, fick nyligen fick ta emot Huddinge kommuns miljöpris.
Arbetet med att göra Huddinges kommunala förskolor giftfria pågår sedan ett par år tillbaka.
Nu tar kommunen nästa steg - att göra all annan kommunal verksamhet giftfri innan år 2021.

På Västergårdens äldreboende i Rosenhill har miljöarbetet redan kommit en lång bit på väg.

Här finns fungerande återvinning och källsortering, och att så gott som alla engångsprodukter är borta. Användandet av förbrukningsvaror, som inkontinensskydd, har minskat utan att det för den delen försämra för de äldre.

Många av de kemikaliestinna städprodukterna har rensats bort och givetvis är en stor del av all mat som serveras ekologisk.

Sedan Mary Babok började sin anställning som enhetschef på boendet i höstas har hon så pass aktivt och engagerat arbetat med miljöfrågan, att hon nyligen fick ta emot Huddinge kommuns miljöpris.

– Visst pågick miljöarbetet här innan jag kom, men på väldigt låg nivå. Många tycker att bara man ökar mängden ekovaror så räcker det. Jag tycker att man behöver göra betydligt mycket mer än så. Nu har jag sett över hur vi kan dra ner på förbrukningsartiklar, hur vi källsorterar, hur vi återvinner och så vidare. Tillsammans med all personal så tycker jag att vi på god väg, berättar hon entusiastiskt medan hon visar runt i korridorerna.

Alla verksamheter ska bli giftfria

Hon har fått de anställda med på tåget och hon berättar att de ser sig som miljöambassadörer och ofta kommer med förslag eller tar egna initiativ på hur de kan arbeta mer miljövänligt.

Christian Ottosson (C), kommunalråd Huddinge.

– Miljömedvetenheten har ökat och det kommer dagligen nya tankar, både om stort och smått. I dag till exempel var det en i personalen som föreslog att vi skulle börja ta trapporna i stället för hissen för att spara el. Tillsammans med andra förändringar kan det göra stor skillnad, säger hon.

Nu ska miljöarbetet även komma i gång på allvar i de andra kommunala äldreboendena, men också i skolorna, idrottshallarna och annan kommunal verksamhet. I den nyligen antagna Miljöplanen är målet att samtliga verksamheter ska vara giftfria år 2021.

Förskolorna först

Arbetet med att göra de kommunala förskolorna giftfria har redan pågått sedan 2015. Där används en checklista på ett 20-tal prioriterade punkter. Man ser bland annat över lokalerna så att det inte finns miljöfarliga produkter vid städning och i maten, och byter i den mån det behövs ut möbler, textilier, golv, ljuskällor, köksartiklar, leksaker och elektronik.

– Alla kommunala förskolor jobbar med det, men det är fortfarande i ett startskede. Vi kommer att följa upp under året för att få en överblick av hur det arbetet går, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

”Vi måste också tänka på de långsiktiga hälsoeffekterna detta ger” Christian Ottosson (C)

Det finns inga extra pengar avsatta i budgeten för de olika förvaltningarna att klara av omställningen till giftfria verksamheter, utan bedömningen är att det går om det finns en noggrann planering.

– Det är ett väldigt omfattande arbete, men samtidigt tror jag att det är fullt nåbart. Visst kan det bli höga engångskostnader om man behöver byta ut golven till exempel, men på sikt kan man spara in på flera områden. Vi måste också tänka på de långsiktiga hälsoeffekterna detta ger, säger Christian Ottosson.

Inget krav på privata aktörer

Från kommunens håll finns det inga krav på att även de privata aktörerna inom de här verksamhetsområdena ska bli giftfria.

– De rår över sin egen verksamhet, men vi vill förstås motivera de fristående enheterna att hänga på. Det finns till exempel redan i dag miljöstrateger på kommunen som ger råd och stöd till verksamheter som ber om det, säger Christian Ottosson.

Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, ligger Huddinge i framkant när det gäller att göra alla verksamheter giftfria.

– Generellt kan man säga att det är lättast att börja med förskolorna eftersom barn är en känslig grupp, och där får man ofta med sig politikerna. Men att ta steget att inkludera alla verksamheter är inte så utbrett än. Där ligger kanske främst Göteborg, Stockholm och Malmö steget före, säger Kerstin Blom Bokliden, som jobbar med hållbar utveckling på SKL.

Fakta

Mål att förenkla

Kemikalieinspektionen startade ”Kommunnätverket för giftfri vardag” 2015 för att förenkla för kommunerna att sprida goda exempel som stödjer arbetet för en giftfri vardag. Målet är att minska exponeringen för kemikalier i vardagen, särskilt för barn och ungdomar.
134 av landets 290 kommuner är med.

Källa: Kemikalieinspektionen
Fakta

89 mål i den nya miljöplanen

Ett samstämmigt kommunfullmäktige beslutade i februari att anta en miljöplan med 89 mål, som ska gälla fram till 2021

Under flera år har kommunen arbetat med att ta fram en omfattande miljöplan om klimat, vatten, natur, gifter i miljön och samhällsplanering.

Utöver att kommunens kommunala verksamheter ska bli giftfria senast 2012, finns en uppsjö mål som ska bidra till att Huddinge blir mer miljövänligt och där ställs också krav på den enskilda kommuninvånaren.

Här är ett urval från miljöplanen:

– Förorenade markområden ska saneras.
– Mer ekologisk mat ska serveras i skolköken.
– Husen som byggs i Huddinge ska belasta klimatet mindre.
– Andelen cykling ska öka från 4 till 15 procent. 39 miljoner till nya cykelvägar 2017-2019.
– Nya dagvattenanläggningar ska byggas, närmast är vid Trehörningen redan 2017.
– Huddinge ska fortsatt ha stora naturreservat.
– Alla som har enskilda avlopp kommer att behöva åtgärda dem så att de inte smutsar ner sjöarna.
– De som bygger ska ta hand om sitt byggavfall och också återanvända material.
– Flera nya mål för förnybar energi, t ex från solenergi.

Och på lite längre sikt:
– Kommunens bilar ska senast 2025 gå på annat än fossila drivmedel.
– År 2045 ska kommunen inte ha växthusgasutsläpp.

Läs fler nyheter från Huddinge:

Trångsundsbor larmar om bensinluktande vatten

Tjuvfiskare stängde sjö med 100 meter nät

Tafsare på bussen jagas av polis