Kvarnen kan bli byggnadsminne

Högantorps kvarn är belägen i Högantorpsområdet och ligger vid Mälaren.
Högantorps kvarn är belägen i Högantorpsområdet och ligger vid Mälaren.
Salems hembyggnadsförening vill byggnadsminnesförklara kvarnen från 1800-talet. Kvarnen är en av de få i länet som skulle kunna lagas och användas igen.
– Den är väldigt välbevarad invändigt så att den skulle gå att rusta upp och köras på gammalt sätt, säger Ola Ansnes på Salems hembygdsförening.
Nu vill Salems hembygdsförening att Högantorps kvarn ska byggnadsminnesförklaras. Kvarnen är belägen i Högantorpsområdet och ligger vid Mälaren. Föreningen har fått stöd av Kultur och fritidsförvaltningen i Salems kommun att ansöka till Länsstyrelsen.
Kvarnen har sitt ursprung från början av 1800-talet och är en av länets få kvarnar som finns kvar och som är möjligt att få i bruk igen. Hembygdsföreningen anser att den bör byggnadsminnesförklaras då den är unik i sitt slag.
– Den är väldigt välbevarad invändigt så att den skulle gå att rusta upp och köras på gammalt sätt, säger Ola Ansnes på Salems hembygdsförening.

En byggnadsminnesförklaring innebär att man inte får bygga om eller riva byggnaden utan länsstyrelsens tillstånd. Kvarnen ägs av Högantorps Fastighets AB och enligt hembygdsföreningen är inte företaget intresserad av att ta hand om den.

– Det är ingen som tar han dom den, man låter den förfalla. Det är våran föreningsskyldighet att ta hand om den, säger Ola Ansnes.

Hembygdsföreningen säger att de har erbjudit sig att röja och sköta marken runt kvarnen som i dag är igenvuxen. Vilket företaget ska ha avböjt. Katarina Fu på Högantorps fastigheter känner inte till detta.

– Det känner jag inte till, men spontant känns situationen lite ovanlig att en part skulle röja på annan parts fastighet. Vi får se över om fastigheten behöver röjas, och om så är fallet ser vi till att ombesörja det, säger Katarina Fu på Högantorp fastigheter AB.