Så ska nya centrum se ut

Ett nytt hus planeras i hörnet Friggavägen/Odenvägen med bostäder och butiker.
Ett nytt hus planeras i hörnet Friggavägen/Odenvägen med bostäder och butiker.
Samrådsförslag för nya Lidingö centrum. På Friggavägen planeras en 12 meter bred gågata.
På Friggavägen ska det bli en 12 meter bred gågata.
Mitt emot Lidingö museum (till höger i bild) byggs nya hus där det i dag är parkering.
Mitt emot Lidingö museum (till höger i bild) byggs nya hus där det i dag är parkering.
Samrådsförslag nya Lidingö centrum. Radhus planeras på Odens gård.
På Odens gård byggs 17 radhus i trä.
Lidingö centrum har stått orört sedan 1995. Nu ska det bli ändring på det. Enligt förslaget som nu är ute på samråd ska centrumet få ett rejält ansiktslyft – men samtidigt småstadskänslan.
– Lidingö centrum är väldigt uppskattat i dag, men det här behövs för att konkurrera, säger planchef Per Wilhelmsson.

Tillhör du en av dem som gillar Lidingö centrum precis som det är? Passa på att njuta – inom några år kan centrumet få en rejäl renovering.

Mer grönska och öppna ytor, nya byggnader som rymmer både butiker och bostäder. Och en 12 meter bred paradgata – inspirerad av Biblioteksgatan i Stockholm.

– Det händer mycket i regionen. Täby har byggt nytt stort centrum, Mall of Scandinavia, ett nytt affärsområde planeras i Djurgårdsstaden. Det är stenhård konkurrens, säger planchef Per Wilhelmsson.

90 nya parkeringsplatser under jord

Det nya centrumet ska få mer utrymme för butiker och fler parkeringsplatser. Men parkeringen på Friggavägen, vid Coop, försvinner. I stället ska alla parkeringsplatser grävas ner i parkeringshus under jord. Totalt ska centrum få 330 parkeringsplatser. I dag finns 240.

– Det ska vara fina garage och lätt att hitta platser, säger Åsa Sjöstrand, planarkitekt.

Samtidigt vill man öppna upp ingångarna till centrum.

– Det ska vara tydligare gång- och cykelstråk och tydligare entréer. De ska vara lätt att ta sig till centrum, oavsett om man kommer med bil, cykel eller till fots, säger Åsa Sjöstrand.

Byggnader med kulturhistoriskt värde rivs

Byggnaderna i Lidingö centrum har bedömts ha kulturhistoriskt värde, men trots det ska flera av dem rivas för att ge plats för nya byggnader.

– Det är en förutsättning för handeln. Vi vill ha stora ytor som är flexibla och som går att dela av om man byter handelsaktör, säger Åsa Sjöstrand.

Enligt förslaget ska huset längs Odenvägen/Friggavägen, mot parkeringen, rivas för att ge plats åt en ny byggnad med butiker i två våningar och bostäder ovanpå.

Parkeringsplatsen byggs om till en 12 meter bred gågata med grönska, för att bättre binda ihop området.

Samtidigt är det viktigt att bevara småskaligheten.

– Vi vill bryta ner kvarteret mot Lejonvägen i mindre delar, med byggnader i villastorlek, säger Åsa Sjöstrand.

Byggnaden vid Vasaplatsen, där Pressbyrån ligger i dag, rivs för att öppna upp och ge en luftigare torgyta.

130 nya bostäder

Totalt ska 130 nya bostäder byggas. De flesta är bostadsrättslägenheter. Hur stora lägenheterna blir är inte klart ännu, men i snitt 76 kvadratmeter. Dessutom byggs 17 radhus.

Fram till den 22 juni är förslaget ute på samråd. Det betyder att den som vill kan höra av sig till kommunen med sina synpunkter. Hela förslaget finns på Lidingö stads webb och i Stadshuset. Dessutom bjuder staden in till flera möten och träffar (se faktaruta nedan).

– Det ska bli roligt att höra folks åsikter, säger Åsa Sjöstrand.

Om inga större förändringar behövs göras är förhoppningen att förslaget ska vinna laga kraft under 2018 och att det nya centrumet kan börja byggas 2019.

Fakta

Då kan du träffa representanter från Lidingö stad

11 maj kl 18-20
Samrådsmöte (presentation och kort frågestund följt av öppet hus med chans att ställa frågor), Stadshusets sessionssal.
12 maj kl 15-18

På plats i Lidingö centrum.
18 maj kl 18-20

Samrådsmöte (presentation och kort frågestund följt av öppet hus med chans att ställa frågor), Stadshusets sessionssal. Samma presentation som den 11 maj.
30 maj kl 9-16

Öppet hus, Stadshusets reception.
3 juni kl 11-15

På plats under ”Kul för barn”-dagen i Lidingö centrum.