Nu ska skolorna granskas

Skolinspektionen ska också besöka flera av Järfällas skolor.
Skolinspektionen ska också besöka flera av Järfällas skolor.
Nu ska Järfällas utbildning sättas under lupp. Under hösten kommer Skolinspektionen att granska skolorna.

Under hösten 2016 och fram till februari 2017 kommer Skolinspektionen att granska skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning i Järfälla. Syftet är att se hur väl politikerna i kommunen tar ansvar för utbildningen och ser till att alla barn och elever har en god omsorg och bra utbildning i en trygg miljö.

När tillsynen är klar kommer Skolinspektionen att besluta hur kommunen sköter sin verksamhet i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen. Om det finns brister måste dessa rättas till och Skolinspektionen kontrollerar att det görs.

– Nu när vi får verksamheter genomlysta och granskade, och både om vi får positiv återkoppling eller anmärkning, så handlar det om att vara lyhörd, ha elevernas bästa i fokus och att vi fortsätter utveckla vår verksamhet, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg (S).

Några skolorna kommer också att besökas av Skolinspektionen. Resultatet av dessa kommer att publiceras på inspektionens hemsida.

LÄS MER: Information om granskningar på Skolinspektionens webbplats

Fakta

Skolorna som inspektionen besöker

Kommunala skolor

 • Aspnässkolan (grundskola)
 • Björkebyskolan (grundsärskola)
 • Järfälla gymnasium (gymnasieskola och gymnasiesärskola)
 • Kolarängskolan (grundsärskola)
 • Kvarnskolan (grundskola)
 • Olovslundskolan (grundsärskola)
 • Sandvikskolan (grundsärskola)
 • Tallbohovskolan (grundskola)

Privata skolor

 • Vittra Jakobsberg
 • Didaktus Jakobsberg (redan besökt)
 • Engelska skolan Järfälla (under 2017)
 • Montessoriskolan Växthuset (under 2017)
Källa: Skolinspektionen