ANNONS

Nu ska Solna bli grönare

Humla i Solna
Solnas kommunekolog Veronica lyckades fånga en humla på bild.
Naturmarken längs Kolonnvägen ska återställas, sandytor ska skapas på öppna fält och bihotell ska sättas. 
Så ser vägen till ett grönare Solna med ökad biologisk mångfald ut.
ANNONS

I år satsar Solna stad på att öka den biologiska mångfalden genom att förbättra livsmiljöer och tillgång på föda för bland annat bin och fjärilar. I Enligt Naturvårdsverket får omkring 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av den odlade grödan hjälp med sin frösättning av pollinatörer, så som bin och fjärilar. De har en livsviktig uppgift om att föra pollen från växters hanorgan till honorganen. Utan dem blir det varken flora eller fauna.

Sandbädd, polinering, Ritorp, Solna

Här skapas en sandbädd för sandpollinatörer i Ritorp. Foto: Solna stad.

Ska bidra till nationella miljömål

Regeringen uttryckte behovet av att stärka förutsättningarna för pollinatörer i budgetpropositionen för 2020 och föreslog ett åtgärdspaket som i sin tur ska bidra till att nå de nationella miljömålen. Solna stad har fått statliga medel från Länsstyrelsen för att genomföra förbättringsåtgärderna. Bland annat planeras anläggande av äng och en stor sandbädd nära Ulriksdals station för att återställa naturmarken, och i Igelbäckens naturreservat och på Polska udden ska sandytor öppnas och mängden vilt växande blommor öka.

Oväntade fyndet: Ny biart dök upp vid Råstasjön i Solna

59 biarter i Solna

Förra året utfördes en inventering av pollinerade och sandlevande insekter i kommunen. Över 300 arter hittades, varav 59 av dessa var vildbin. På Naturskyddsföreningens rankning av Sveriges bivänligaste kommuner kammar Solna stad in på plats 25. Rankningen är baserad på hur långt kommunerna har kommit i arbetet med att gynna pollinatörer och utgår från enkätsvar från 212 kommuner.

Fakta

Så ska den biologiska mångfalden öka

  • Naturmarken längs Kolonnvägen, nära Ulriksdals station. ska återställas. I arbetet inkluderar att äng och en stor sandbädd ska anläggas.
  • I Igelbäckens naturreservat, bland annat vid Järvastaden och Dammtorp, ska ett flertal öppna sandytor skapas.
  • På Polska udden i norra Brunnsviken ska man öka mängden av vilt blommande växter och skapa en öppen sandyta.
  • I anslutning till Huvudstafältet ska man skapa sandbäddar och bihotell, även kallat stekelhotell.
  • Man ska öka mängden vilt blommande växter vid Jungfrudansen såväl som mellan E4 och Brunnsviken, vid Järva krog.
Källa: Solna stad
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Solna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.