Min lokala hjälte

Skabb- och tamräv väcker uppståndelse i Salem

Skabb som djur har smittar inte människor. Däremot kan människor få problem med tillfällig klåda från skabbdrabbade djur. Räven på bilden är fotograferad vid ett annat tillfälle.
Skabb som djur har smittar inte människor. Däremot kan människor få problem med tillfällig klåda från skabbdrabbade djur. Räven på bilden är fotograferad vid ett annat tillfälle.
Rävar med avvikande bettenden har fått flera Salembor att höra av sig till kommunen. Kommunens skyttar kommer nu att skjuta rävar med misstänkt skabb.

Bygg- och miljöenheten på Salems kommun har blivit kontaktade om både rävar som varit ovanligt tama och rävar med misstänkt skabb.

Kommunen skriver på sin hemsida att de misstänker att de tama rävarna är unga rävar och att problemet kommer att försvinna med tiden. Dock har även iaktagelser om misstänkt skabb gjorts och kommunen har därför gett kommunens skyddsjägare i uppdrag att skjuta sjuka djur.

Kommunen uppmanar allmänheten att inte mata rävarna, ej heller att ha öppna komposter eller sopor som rävarna kan komma åt. Likaså uppmanas allmänheten att hålla dörrar stängd så att djuren inte kommer in i husen.