Skadlig luft vid skolor i söderort

Trafikverket har detaljstuderat skolor nära hårt trafikerade leder.
Trafikverket har detaljstuderat skolor nära hårt trafikerade leder.

stockholm Luften vid flera skolor i söderort ligger över eller precis under EU:s gränsvärden för tillåtna partikelhalter, enligt beräkningar från Trafikverket som Svenska Dagbladet har tagit del av.

Gemensamt för skolorna är att de ligger vid hårt trafikerade vägar och Trafikverket har beräknat mängden större partiklar från exempelvis dubbdäck, vägbana och damm på platserna.

Skolorna och förskolorna i söderort som har höga partikelhalter enligt undersökningen är Gröndalsskolan, Blommensbergsskolan, Nybohovsskolan, Brännkyrka gymnasium, Liljansskolan, Västbergaskolan och förskolan Elsa Brändström.