”Skälig hyresnivå” ska ses över

– Vi håller på att se över vad som är en skälig hyresnivå, säger Erik Langby, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Erik Langby håller fastighetskontoret på att göra en utredning om hyresnivåerna.

– Jag väntar på att få besked snart. Då kommer vi att se vad som är en rimlig hyra för Stavsborgsskolan, säger han.

Enligt Erik Langby kommer skolan ändå inte att betala hela hyran i år, eftersom skolan kommer att göra en förlust på sju miljoner kronor.

– Så kommunens övriga skolor är med och betalar Stavsborgsskolans underskott.

Vad som är rimligt att betala i förhållande till budgeten är också något som ska utredas.

– Andelen av budget som Stavsborgsskolans lägger på hyra är väsentligt större än snittet, och frågan är vad det beror på. Men hur det är nu kanske inte är så intressant, eftersom det redan i höst blir annorlunda i och med skolsammanslagningen.