”Skällandet hörs in i våra lägenheter”

Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, öppnar för att det kan bli en begränsning när det gäller vilka tider rastgården får användas för att grannarna inte ska bli störda.
Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, öppnar för att det kan bli en begränsning när det gäller vilka tider rastgården får användas för att grannarna inte ska bli störda.
I maj invigdes den nya hundrastgården vid Erik Sandbergs gata till många hundägares glädje.

Men de närboende ­håller sig för skratt.

– Det är ett ständigt högljutt skällande, säger en granne.

Den nya hundrastgården i Krönet/Giraffparken kom till efter ett medborgarförslag till Solna stad för snart 1,5 år sedan. Många hundägare i Råsunda hade länge önskat sig en egen rastplats för sina bästa vänner. Först föreslogs Näckrosparken, men den idén fick tummen ner av närboende och av lokala förskolor.

Efter ett år av letande av en ny alternativ plats valdes till sist ravinen mellan Erik Sandbergs gata och Källbacken ut för att inhysa Solnas femte – och Råsundas första – hundrastgård.

I maj invigdes den till många hundägares glädje. Men flera av de närboende håller sig dock för skratt. De menar att de fått sin trevliga balkongtillvaro förstörd.

– Många av oss som bor i hus­en på Erik Sandbergs gata och Bergstigen är både bedrövade och arga över detta buller och miljöstörning. Många av oss bor med balkonger i riktning mot rastgården och har bara 40 meter dit.

Flera boende som Lokaltidningen Mitt i pratat med menar att den tidigare lugna parken har förstörts.

– Det har blivit ett ständigt högljutt skällande. Ofta kan det vara 8–10 hundar som skäller sam­tidigt, och ofta räcker det med en arg och skällande hund för att det ska vara en jobbig situation. Skällandet hörs rakt in i våra lägenheter även då balkongen är stängd, säger grannen.

Platsen där hundrastgården ligger har även tidigare använts av hundägare, men i och med att det nu ligger en rastgård där så lockar den än fler besökare.

– Det kommer folk från hund­dagis dit med hundarna. Det är skäll både tidigt på morgonen och till sent på kvällen.

Enligt stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren (FP), har endast ett fåtal hört av sig till honom och klagat. Desto fler har uttryckt sin uppskattning.

Han delar inte uppfattningen att det blivit fler hundar i parken.

– Kommer det hunddagis dit så är det ju på dagtid. Men är det så att det är stökigt på kvällen så får vi kanske diskutera om vi ska ha en begränsning i tid och kanske stänga efter klockan 21, säger han.

Han tycker att parken blivit tryggare tack vare rastgården.

– Förr släppte folk hundarna fritt, nu kan de göra det inom det inhägnade området, säger han.

Att helt flytta på rastgården är inte aktuellt.

– Ska vi hela tiden plocka bort så fort folk klagar skulle vi inte ha mycket kul kvar i den här stan, konstaterar han.

Ska vi hela tiden plocka bort så fort folk klagar skulle vi inte ha mycket kul kvar i den här stan.

Fakta

Andra hundrastgårdar i Solna

Hagalundsparken

Huvudstafältet, längs med allén

Norra Bergshamra, öster om vattentornet

Skytteholmsfältet, öster om Solnahallen

Staden tittar just nu också på möjligheten att anlägga hundrastgårdar i Frösunda, Ulriksdal och Järvastaden. Önskemål om en rastgård i Ritorp finns också.

Källa: Solna stad