Skandalomsusade skolan får ny kritik

Skandalomsusade Kristinaskolan bytte ägare och fick ordning på verksamheten.

Men nu kritiseras skolan igen. Den nya rektorn har inte rätt kompetens, menar Skolinspektionen.

Kristinaskolans rektor, Thomas Norberg, behöver mer pedagogisk kunskap. Det slår Skolinspektionen fast efter en inspektion. Även elevhälsan måste förbättras.

Nu måste bristerna rättas till.

– Min bedömning var att min universitetsutbildning, min erfarenhet samt den rektorsutbildning jag går skulle räcka för att uppfylla kraven för rektorsrollen, säger Thomas Norberg, rektor och ägare till Kristinaskolan.

Kristinaskolan i Täby, som är till för barn med särskilda behov har en stormig historia. I september förra året kunde Lokaltidningen Mitt i avslöja att Kristinaskolans förra ägare lyft 31 miljoner kronor ur verksamheten. Detta samtidigt som barnen fick ta med sig visst skolmaterial och egen mat till lunch och behörig personal saknades.

Skolinspektionen konstaterade allvarliga brister redan 2011. Brister som aldrig rättades till av den dåvarande ägaren.

I mars förra året bytte skolan ägare.

Den nya ägaren, Thomas Norberg lovade att komma till rätta med problemen. Mycket har gjorts, bland annat har skolan nu enligt Norberg nästan uteslutande behörig personal.

Även föräldrar har rapporterat om en enorm uppryckning.

Men nu finns nya problem att ta tag i. Efter en inspektion konstaterar Skolinspektionen att Thomas Norbergs utbildning och erfarenhet inte räcker för att han ska kunna sägas ha tillräcklig ”pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet”.

Norberg är utbildad civilingenjör och har suttit som ordförande i styrelsen för en montessoriskola. Han går också just nu den statliga rektorsutbildning som krävs för att få jobba som rektor.

– Det jag nu har förstått är att jag behöver komplettera med högskolepoäng i pedagogik, vilket jag givetvis ska göra.

Thomas Norberg säger att bristerna som påpekats ska rättas till. Om han ska vara kvar som rektor under tiden som han går klart är oviss.

– Eftersom beslutet kom i förra veckan har vi inte diskuterat det klart ännu.

Gällande bristerna i elevhälsan, som Skolinspektionen inte tycker arbetar förebyggande, säger han:

– Jag tycker att vi jobbar förebyggande. Men vi får ta till oss och förbättra arbetet.

Kristinaskolan ska redovisa för Skolinspektionen hur de ska komma tillrätta med bristerna i juni.