Skänker nytt konstverk till Arenastaden

Perspektivbild från "Spanska trappan" vid Friends arena.
Perspektivbild från "Spanska trappan" vid Friends arena.
Konstverket heter "Spänning".
Konstverket heter "Spänning".

Arenastaden kan få ett nytt storslaget konstverk. Byggföretagen Peab och Fabege har via sitt samägda exploateringsbolag Visio kontaktat staden för att donera en 10 meter hög skulptur.

– Vi tycker att vi varit med så länge i utvecklingen av stadsdelen att vi kommit fram till att det skulle kunna vara ett bidrag vi kan göra därnere. Det är ett spännande verk som kan fungerar som en samlingsplats, säger Göran Almin, vd på Visio Bygg Ab.

Konstverket, som heter ”Spänning”, är skapat av konstnären Gustav Kraitz. Det består av två stycken cirka 10 meter höga stenpelare i porfyr, som lutar sig mot varandra.

Pelarna, som är gamla pappersvalsar från Finland, är placerade på en vågformad bas i granitklädd betong.

Skulpturen är tänkt att placeras på grusplanen i korsningen Vintervägen-Evenemangsgatan, som idag används som provisorisk parkering.

– Det ska stå lite där det är stora flöden, nedanför Spanska trappan, säger Göran Almin.

Om staden godkänner donationen kan arbetet börja rätt omgående. Konstverket väger över 40 ton och behöver en stadig grund. Bland annat behöver man påla och gjuta en betongsockel som kläs in med granit.

Invigning skulle dock kunna ske redan i år.

– Vi räknar med att det skulle ta cirka ett halvår att få den på plats, nu hoppas vi bara att Solna stad säger ja, säger Göran Almin.