Skansen bjuder på romsk helg

DJURGÅRDEN På Skansen torsdag till söndag klockan 11-16 kan man ta del av den romska kulturen och dess traditioner.

Lyssna till romernas egna berättelser om hur de levde förr. Hur de hindrades från att bo mer än tre dagar på samma plats, hur de nekades sjukvård och skolgång och till och med begravning i svenska kyrkan.

Man kan även lyssna till det populära bandet Gypsy Brothers och prova på att dansa flamenco.

Programmet är ett samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö. Romer är en av Sveriges fem officiella nationella minoriteter.