Skansen vill kunna skjuta gäss

Skansen har problem med aggressiva gäss som attackerar gäster.

Förra året sköts gäss för att hålla populationen nere.

Nu ansöker man på nytt om tillstånd för skyddsjakt.

Skansen har ansökt om att få skjuta de vilda vitkindade gässen som rör sig inom djurparkens område.

– Årligen har vi haft problem med att gäss ibland attackerat gäster och de senaste åren har vi även haft problem att anlägga gräsytor på grund av mycket hårt betestryck av gässen, säger Tomas Frisk, chef på zoologiska avdelningen på Skansen.

Under sommaren går dagligen flera hundra gäss på Skansen och många av dessa tillbringar hela sommaren i friluftsmuseet.

Men fåglarna är inte bara ett trevligt inslag i parken, utan kan alltså gå till attack – främst under häckningsperioden som sker från slutet av mars till slutet av maj.

– Vi vill självklart att de, liksom andra vilda fåglar som valt att häcka hos oss, ska hitta en plats där de inte blir alltför störda. Detta fungerar utmärkt för det mesta men bitvis upplever vi att det är väldigt många gäss, säger Tomas Frisk.

Men det är inte första gången Skansen ansökt om tillståndet. Tvärtom är det en återkommande begäran för att kunna hålla beståndet nere om det behövs.

Hur många gäss som Skansen vill kunna skjuta och hur många ägg som får plockas från fåglarnas bon under 2016 är inte bestämt.

– Förra året nyttjade Skansen sitt tillstånd för att picka ägg för att minska antalet vitkindade gäss på området. Några unga, ännu icke häckande gäss har även skjutits för att försöka hålla nere populationen, säger Tomas Frisk och fortsätter.

– Vi arbetar också aktivt på att styra om gästflöden och göra besökarna uppmärksamma på aggressiva gäss och informera om hur man möter fåglar med ungar. Detta har sannolikt bidragit till att vi de senaste åren inte behövt avliva några aggressiva gäss.