Krossen behövs för att klara tunnelbanebygget

Protester mot bygge av stenkross vid Gungviken, Drevinge, Nacka. I bakgrunden syns Lännerstasundet
Naturområdet där Skanska vill anlägga stenkrossen ligger på en platå i Drevinge
Stenkrossen i Nacka behövs för att klara av tunnelbanebygget. Det förklarar Maria Lindström, affärsutvecklare på Skanska som vill bygga krossen:
– Bergmassorna måste på ett eller annat sätt forslas iväg.

Skanska räknar med att hantera fem–sex miljoner ton bergmassor på platsen under tio års tid.

– Genom att ha en kross i nära anslutning till tunnelbanebygget kortar vi transportsträckorna, återanvänder berget i samhällsbygget och minskar  koldioxidutsläppen, säger Maria Lindström.

Bullret och dammet som krossen orsakar bedömer Skanska att bolaget kommer att klara med bullerdämpande åtgärder och vattenbegjutning.

– I det här fallet planerar vi att sätta upp containrar som bullerdämpare där stenkrossen vetter mot Saltsjö-Duvnäs, säger Maria Lindström.