ANNONS

Skanska tar strid kring bergtäkten – överklagar till domstol

Här vill Skanska öppna sin bergtäkt i Haninge, längs riksväg 73 i höjd med Västnora i Haninge.
Här vill Skanska öppna sin bergtäkt i Haninge, längs riksväg 73 i höjd med Västnora i Haninge.
Skanska har de lokala myndigheterna, föreningarna och de boende emot sig.
Men nu tar man strid kring bergtäkten i Västnora i Haninge.
ANNONS

Skanska överklagar länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

– De håller inte med oss och har bett mark- och miljödomstolen att få till den 28 februari på sig att yttra sig i överklagandet, säger Lars Åkerblad, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Fyra orsaker till att länsstyrelsen sagt nej till täkten:

1. Området ligger inom den gröna Hanvedenkilen.

2. Haninge kommun säger nej till nya bergtäkter.

3. Jehanders bergtäkt i Ekeby söder om Tungelsta har redan fått tillstånd.

4. Bergtäkt skulle påverka natur- och friluftslivet och de boende alltför negativt.

 

Fakta

Detta vill Skanska göra

Skanskas ansökan omfattar att man under 30 år vill bedriva bergtäktsverksamhet, lagra och återvinna schaktmassor vid en bergshöjd i Västnora.

Ett uttag av cirka 10 miljoner ton berg planeras att ske över 30 år.

Vid ett genomsnittligt uttag om 300 000 ton berg per år skulle antalet transporter uppgå till 90 (in- och uttransporter) per dag till området.

Vid ett maximalt uttag om 500 000 ton berg år skulle antalet antalet transporter uppgå till cirka 150 per dag.

ANNONS