Skanskachefen svarar på kritiken

Skanska beklagar för radonproblemet familjen Livå har haft med sitt hus.
Skanska beklagar för radonproblemet familjen Livå har haft med sitt hus.
Byggjätten vägrar att diskutera familjens ersättning med Mitt i. I ett mejl till tidningen lovar dock Skanskachefen att företaget ska stå för fläktens driftkostnader.

Via mejl har Skanskas eftermarknadschef på Stockholms nya hem, Fatoma Hafström-Falk svarat på Lokaltidningen Mitt i:s frågor:

Varför har ni varit motsträviga till att få ner radonhalten i paret Livås hus?

– Det är tråkigt att kunden upplever det så. Faktum är att vi har utfört ett flertal olika åtgärder för att komma tillrätta med problemet som visat sig vara svårlöst.

Paret Livå gillade inte förslaget att installera fläkten till FTX-anläggningen i garderoben, för den skulle ta all plats från annan förvaring. I stället fick de själva betala för en annan placering. Varför kunde ni inte gå med på att bekosta det kravet? 

– Mig veterligt har vi inte fått ett sådant krav från kunden. Jag har meddelat kunden att direkta adekvata kostnader är sådant som kan ersättas.

Paret Livå har lagt ut minst 45 000 kronor ur egen ficka. Ni vill ge en ersättning på 30 000 kronor, och få Anna och Niklas att skriva under ett avtal som avsäger Skanska från allt ansvar i framtiden för radonhalten i huset. Paret Livå tycker beloppet är för lågt med tanke på vad de har gått igenom. Hur kom ni fram till ersättningsnivån? 

– Skanska diskuterar inte ersättningsnivåer med någon annan än kunden. Den ersättning som erbjudits kunden avser olägenhet och inte direkta kostnader.

Varför kan inte Skanska erbjuda en kompensation som paret Livå anser är rimligt?

– För att göra det behöver de presentera sina kostnader.

Varför skickade ni hem ett förlikningsavtal innan radonhalten uppnått till en godkänd nivå på 200 becquerel?

– Vi har ansett det rimligt att ersätta kunden för olägenheter och presenterade därför vårt erbjudande. En slutpunkt för brister som nu är åtgärdade. Både långtids- och korttidsmätning är utförda med bra värden. Kunden kommer även att få ersättning för framtida kostnader för den installerade pumpen.