Vill skapa vanliga hög- och mellanstadier

Skarpnäcks skola i Kärrtorp är överbefolkad. Ventilationen klarar inte trycket av det stora antalet elever, enligt rektor, lärare och föräldraföreningen. En majoritet av personalen och eleverna har ibland eller ofta huvudvärk på grund av den dåliga luften, enligt DN.se
Snart kan Järfällas skolor få traditionella hög- och mellanstadier.
Om några år kan alla Järfällas skolor få traditionella mellan- och högstadier.
– Vi vill ha skolor som på bästa sätt främjar lärandet, säger Eva Ullberg (S).

Sedan 2009 har Järfällas skolungdomar gått i skolor som haft indelningen F-5 och 6-9. Det infördes för att lösa problem med brist på skollokaler.

– När det beslutet fattades var lokalfrågan övervägande. Man ansåg att förändringen behövdes för att möta de behov som fanns, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg (S).

Men vad som passar lokalbehovet är inte alltid det bästa för barnens lärande och 2013 gjordes en utvärdering av stadieindelningen. Rapporten pekade på att förutsättningarna för att följa läroplanen är bättre i den traditionella uppdelningen F-6 och 7-9.

Nu har kommunen återigen utrett frågan. På torsdagens barn- och ungdomsnämnd, den 10 november, presenteras en rapport för politikerna. Även den visar att en traditionell stadieindelning med låg- och mellanstadium samt högstadium är att föredra.

Eva Ullberg (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla.

Eva Ullberg (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla.

– Syftet med att utreda stadieindelningen har varit att på sikt kunna skapa bättre förutsättningar för eleverna, säger Eva Ullberg.

Även kommunens tjänstemän, som har tittat närmare på för- och nackdelar, kommer fram till att det vore bättre att byta indelning. De har föreslagit tre scenarion: att byta system 2019, 2021 eller 2024. Oavsett när bytet sker är uppskattningen att det kommer kosta 60 miljoner kronor – framförallt för att bygga om skolor.

Men att göra en stor omorganisering av alla grundskolor i Järfälla kräver en bred politisk majoritet. Eva Ullberg har fört samtal över blockgränserna och en enad barn- och ungdomsnämnd beslutade också att gå vidare med förslaget.

– Jag tycker att vi ska gå vidare, men då behövs en samsyn och en stor politisk majoritet. Skolan behöver kunna jobba i lugn och ro, och därför behöver vi fatta sådana här beslut långsiktigt, säger hon.

Barn- och ungdomsförvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram en tidsplan för när den nya stadieindelningen kan införas. Målet är att Järfällas skolor ska ha fått traditionella låg- och mellanstadier samt högstadier senast 2021.