Skar av läpp – straff kan skärpas

Den svartsjuke docent som skar av sin frus underläpp med skalpell dömdes i tingsrätten till fem års fängelse för grov misshandel.

Men åklagaren, som yrkat på åtta år bakom lås och bom, vill att hovrätten skärper straffet. Det är framför allt motiven bakom skalpellattacken som han anser borde ha ett högre straffvärde.

Bakgrunden är att docenten trodde att hans fru varit otrogen. När hon kom hem från en resa i maj övermannade han henne och skar av hennes läpp. En bit av läppen åt han upp för att hennes mun inte skulle kunna återskapas.

Om, och i så fall när, hovrätten omprövar tingsrättens dom är oklart.