Skärholmen anmäler telefonbugg till Ivo

Skärholmens stadsdel anmäler Teliabugg där känsliga samtal kunde avlyssnas till Ivo
Buggen där känsliga samtal riskerade att höras av obehöriga anmäls till Ivo.
Känsliga samtal till bland annat socialtjänsten riskerar att ha hörts av obehöriga under fyra dagar i februari. Felet berodde på en bugg hos Telia.
Nu anmäler Skärholmens stadsdelsförvaltningen incidenten till Ivo.

Den 22–26 februari kunde den som ringde till bland annat socialtjänsten i Skärholmen höra andras telefonmeddelanden. Anledningen var en bugg hos Telia. Under de fyra dagarna riskerade tusentals personer som ringde Stockholms stad att andra hörde deras meddelanden och att känsliga uppgifter riskerade att röjas. Men det dröjde till den 8 mars innan staden fick reda på felet, efter att en person som ringt till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning slagit larm.

23 medarbetare i Skärholmen berörda

Nu väljer Skärholmens stadsdelsförvaltning att anmäla felet till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Totalt drabbades 730 anställda inom Stockholms stad av buggen. 23 av dem arbetar inom Skärholmens stadsdelsförvaltning inom flera olika av förvaltningens områden så som socialtjänst, förskola, verksamheter för äldre och administration bland annat. Såväl förskolelärare som avdelningschefer fanns bland de berörda.

Under de fyra dagarna i februari hade Skärholmens anställda flera telefonsvarsmeddelanden som innehöll bland annat namn på anställda, telefonnummer, personer som inte var aktuella för utredningar och namn på barn.

Oklart vad som sagts i samtalen

Om svarsmeddelandena har hörts av andra är det mycket allvarligt, enligt stadsdelens anmälan.

– Det är möjligt att sekretess har brutits. Vi vet inte vad som sagts i de här samtalen, säger Anna Mattson, avdelningschef för socialtjänsten.

Personen som slog larm har förhörts av stadens säkerhetsavdelning. Men det vittnesmålet stämmer inte överens med den rapport som Telia skrev efter att buggen upptäcktes, skriver Skärholmens stadsdelsförvaltning i sin anmälan.

– Vi, staden, och Telia har olika uppfattningar om vad som hände, säger Anna Mattsson.

Bland annat handlar det om att Telia hävdat att det inte skulle ha gått att lämna svarsmeddelanden och att medarbetare inte skulle ha kunnat lyssna av sina meddelanden under perioden, något som motsägs av vittnet och medarbetare.

Risk för att personuppgifter röjts

Det går därför inte att utesluta att känsliga samtal har hörts av obehöriga, enligt stadsdelsförvaltningen. Det är heller inte klarlagt i Telias rapport att samma sak inte skulle kunna hända igen.

Hur allvarligt är det här?

– Det är alltid allvarligt. Det finns en risk att personuppgifter röjs. Finns det en påtaglig risk för missförhållande, då ska vi anmäla, säger Anna Mattsson.