Skärholmen får nytt äldreboende för de sjukaste

Andelen äldre i Stockholm ökar.
Andelen äldre i Stockholm ökar.
Ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas i Skärholmen, för de äldre som har allra störst behov av hjälp.

Andelen äldre i Stockholms stad kommer att öka kraftigt fram till 2040. Därför har Stockholms stad gjort en långsiktig planering av vård- och omsorgsboenden. Slutsatsen är att 28 nya sådana boenden behövs, varav ett i Skärholmen.

– Var det ska ligga vet vi ännu inte. Nu när vi vet behoven börjar vi leta efter lämpliga platser, säger Ida Stridh, pressekretare vid bostadsroteln/äldre och personalroteln.

Senast 2024 ska boendet i Skärholmen öppnas, med plats för 54–90 personer.

– Ett vård- och omsorgsboende är till för de allra mest vårdkrävande äldre. Det är behovet av dem staden har utrett först. Nu ska vi gå vidare och utreda behovet av servicehus, som är till för dem som inte behöver lika mycket omsorg men där det ändå finns personal dygnet runt, säger Ida Stridh.

Senare ska staden också utreda behovet av så kallade mellanboenden, för äldre som är friska men känner sig otrygga och ensamma.