Stockholmshus med 400 lägenheter byggs

Ann-Margrete Livh, skärmdump
Ann-Margrete Livh (V), bostads- och demokratiborgarråd, tror starkt på Stockholmshusen.
400 lägenheter i Stockholmshus ska byggas i Skärholmens stadsdel. Det är hyresrätter där hyran ska vara 20-25 procent lägre än vid annan nyproduktion.
– Det är fullt möjligt, säger Ann-Margrete Livh (V), som avfärdar oppositionens invändningar.

Ungefär år 2022 kan de första hyresgästerna flytta in i 210 Stockholmshus-lägenheter på Vårbergsvägen, om allting går som planerat. Byggherre blir det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska bostäder.

Stockholmshem planerar å sin sida för 100 sådana lägenheter i Skärholmsdalen och 80–90 stycken i Mälaräng, två bostadsområden som ännu bara finns på kartan. Också här blir det inflyttning en bit in på 2020-talet.

Tanken är att hyrorna ska vara 20–25 procent lägre än vid annan nyproduktion som blir klar vid samma tid.

– Det är möjligt genom att vi pressar produktionstiden och gör stora upphandlingar. När man bygger dem utgår man från prototyper, som gör dem enklare att producera än andra bostäder, säger bostads- och demokratiborgarrådet Ann-Margrete Livh (V).

Oppositionen har kritiserat Stockholmshusen hårt. I en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdar till exempel oppositionsborgarrådet Joakim Larsson att ”det inte är fråga om några billiga produktioner sett i relation till vad privata hyresrättsbyggare levererar.” Därför går det inte att hävda att hyrorna blir lägre, menar han.

Men Ann-Margrete Livh avfärdarden  kritiken.

– Jag är trött på oppositionens gnäll i det här fallet. Det är fullt möjligt att ha 20–25 procent lägre hyror i Stockholmshusen, men man måste förstås bevaka processen, säger hon.

En annan invändning har varit att hyresnivåer sätts vid förhandlingar mellan hyresvärdarna och Hyresgästföreningen.

– Det är därför vi inte nämner några exakta siffror på hyresnivåer, utan har ett ungefärligt mål, säger Ann-Margrete Livh.

Exploateringsnämnden väntas klubba markanvisningarna till de två allmännyttiga bostadsbolagen, Stockholmshem och Svenska bostäder, vid sitt möte den 12 oktober.

Hyresrätterna i Stockholmshusen förmedlas via Bostadsförmedlingen, det är den vanliga bostadskön som gäller.