Skärholmen får tre nya grundskolor

Antalet elever förväntas växa kraftigt.
Antalet elever förväntas växa kraftigt.
Skärholmen får flera nya grundskolor, när Stockholms stad satsar drygt 12 miljarder kronor på skolbyggen.

Tre nya skolor planeras i Skärholmens stadsdel. Två av dem beräknas vara klara år 2030. Möjliga platser är vid Gamla Björksätraskolan och vid Bredängens bollplan, rapporterar Dagens Nyheter.

Dessutom ska ytterligare en ny skola byggas, inom ramen för det jättelika byggprojektet Fokus Skärholmen, men det är ännu inte klart var den ska stå.

Bakgrunden är att antalet elever förväntas växa snabbt.

– I och med Fokus Skärholmen kommer behovet av fler skolplatser att öka stort. Vi räknar med att 12 000 människor flyttar till de nya bostäder som ska byggas, säger Skärholmens stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld till Lokaltidningen Mitt i.

Det planeras inte bara nybyggen i Skärholmen. Söderholmsskolan och Lillholmsskolan ska dessutom byggas ut, för att rymma fler elever.

Nya skolor planeras inte bara i Skärholmens stadsdel utan runt om i hela Stockholms stad. Den totala kostnaden förväntas, lågt räknat, bli 12,3 miljarder kronor.