Min lokala hjälte

Skärholmen i botten, Rinkeby-Kista i toppen

Förskollärarna betyder mycket för barnens utveckling, men är bristvara.
Förskollärarna betyder mycket för barnens utveckling, men är bristvara.
De kommunala förskolorna i Skärholmens stadsdel har lägst andel förskollärare i hela Stockholm.
Kanske kan man lära av Rinkeby-Kista, som toppar listan sedan flera år.

Det råder brist på förskollärare i Stockholm. Det märks inte minst i Skärholmens stadsdel. Bara 32,2 procent av de anställda vid förskolorna här är förskollärare.

Det är en bra bit under kommunfullmäktiges mål, som är 40 procent. Det är dessutom lägst andel i hela Stockholm, visar en genomgång av stadsdelarnas verksamhetsberättelser för 2016.

– Det är en låg siffra, det är det. Det är svårt att rekrytera förskollärare. Det är deras marknad och innerstaden har betydligt lättare att locka personal än ytterstaden. Skärholmen är ett socioekonomiskt tyngre område än till exempel Norrmalm och det påverkar förstås, säger Britt Karlsson, avdelningschef vid förskola och fritid i Skärholmens stadsdel.

Men det är förstås ingen naturlag att ytterstadsområden ska ligga lägst. De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista har högst andel förskollärare i hela staden: 46 procent. Det är resultatet av ett medvetet arbete, berättar Gunilla Davidsson, verksamhetsområdeschef för stadsdelens kommunala förskolor sedan 1999.

– Det här är inget som går snabbt. Jag har gjort ett långsiktigt, strategiskt utvecklingsarbete under många år, säger hon.

Gunilla Davidsson har bland annat byggt två karriärspår för förskollärarna. De kan antingen välja ett ledarspår med möjlighet att bli förskolechefer, eller ett pedagogspår som innebär att de fördjupar sig i förskolepedagogik.

Dessutom finns ett väl utvecklat mentorsystem. De studenter som gör praktik i Rinkeby-Kista får handledning av förskollärare som gått handledarutbildning. Det är ett krav att gå utbildningen om man vill vara mentor, för att studenterna ska få så bra hjälp som möjligt. En viktig tanke med detta är att studenter som haft en bra praktik sedan ska välja att arbeta i Rinkeby-Kista.

– Den som är handledare får lönetillägg, eftersom det innebär extra arbete, säger Gunilla Davidsson.

Enligt henne är det också högt i tak i stadsdelens förskolor.

– Vi försöker också ta till vara på förskollärarnas egna idéer. Under förra året gjordes intervjuer med alla för att vi ska veta vad de tycker är viktigt, berättar hon.

Gunilla Davidsson delar sin Skärholmenkollega Britt Karlssons bild att det är lättare att rekrytera förskolepersonal till innerstaden. De som rekryterar dit behöver inte grubbla över strategier, för dit söker förskollärarna ändå. Samtidigt har hon alltså visat att det går att ta upp matchen med mer välbärgade stadsdelar.

I Skärholmen är man förstås medveten om den låga andelen förskollärare. I verksamhetsplanen för 2017 beskrivs rekryteringen av förskollärare som stadsdelsförvaltningens största utmaning. Man betonar också vikten av att behålla dem som redan anställts. Man vill bland annat stärka förskollärarnas ledarroll och vidareutbilda både förskollärare och barnskötare i pedagogisk dokumentation. Barnskötare ska också vidareutbildas till förskollärare.

En viktig förändring för alla stadens kommunala förskolor 2017 är den rödgröna stadshusmajoritetens beslut att ge barn till föräldralediga rätt att gå heltid i förskolan. Oppositionen kritiserade beslutet, som man anser försvårar arbetet för redan hårt pressad förskolepersonal. Siffrorna över den låga andelen utbildad personal i många förskolor (se faktaruta) får nu Moderaterna att återigen kräva att beslutet tas tillbaka.

Men när det gäller Rinkeby-Kista tror Gunilla Davidsson  inte att den nya regeln blir en belastning.

– Här är snarare utmaningen att få alla barn att komma till förskolan. Är de hos oss är vi glada om de stannar hela dagen. Förskolan är viktig för deras utveckling, säger hon.

Britt Karlsson betonar att det är för tidigt att säga något om hur regeln påverkar förskolornas verksamhet.

– Vi ska göra nedslag på förskolorna och följa det. Ännu är det för tidigt att säga något om hur den nya regeln påverkar, säger hon.

Fakta

Så här ser det ut i de olika stadsdelarna

Andel förskollärare av de anställda vid förskolorna i de kommunala förskolorna i Stockholms olika stadsdelar. Kommunfullmäktige har satt målet 40 procent.

Rinkeby-Kista 46 procent

Norrmalm 44, 2 procent

Södermalm 44 procent

Skarpnäck 42,6 procent

Östermalm 40,2 procent

Älvsjö 40,2 procent

Bromma 39, 2 procent

Enskede-Årsta-Vantör 38,6 procent

Kungsholmen 37, 7 procent

Hässelby-Vällingby 37,1 procent

Hägersten-Liljeholmen 36,7 procent

Farsta 36,4 procent

Spånga-Tensta 35 procent

Skärholmen 32,2 procent

 

 

 

 

 

 

Källa: Stadsdelarnas verksamhetsberättelser för 2016