Skärholmen satsar på fler sommarjobb

Skärholmens budget växer samtidigt som befolkningen minskar. Hemtjänsten och socialhjälpen för unga får mer resurser i år.

Stadsdelen hoppas även erbjuda 600 ungdomar sommarjobb.

Budgeten för Skärholmens stadsdel 2013 ökar med 46,7 miljoner kronor jämfört med i fjol. Det är en ökning med fem procent.

Samtidigt minskade befolkningen i Skärholmen under 2012, vilket alltså betyder att färre personer får mer pengar att dela på.

Enligt stadsdelsnämndens ordförande Jan Jönsson (FP) är det främst två satsningar som sticker ut: Hemtjänstpengen höjs i hela Stockholm med tre procent.

Detta borde innebära ett välkommet tillskott för Skärholmen, där just hemtjänsten gick över fem miljoner kronor minus 2012.

– Det kan bli en något generösare biståndsbedömning. Tanken är att man i någon mån ska kunna vara längre hos pensionärerna än att bara ställa in en tallrik och sedan springa vidare till nästa, säger Jan Jönsson.

Mer pengar satsas även på socialtjänsten för unga, vars resurser förstärks med 5,3 miljoner kronor mot året innan.

Bakgrunden till detta är dyster: Stadsdelen har under året blivit tvungen att omhänderta allt fler unga, vilket också har gett ett minus i kassakistan.

– Det handlar om familje­våld och om att fler unga har begått grova brott, säger Jan Jönsson.

En annan satsning på ungdomsfronten är att målet höjs för antalet ungdomar som ska erbjudas feriejobb.

2012 fick 413 elever sommarjobb och cirka 100 jobb på jullovet. 2013 tänker stadsdelen erbjuda 500 sommarjobb och 100 jobb på höst- eller jullov.

Jobben gäller elever från årskurs nio till tvåan i gymnasiet.

Stadsdelen satsar själv 800 000 kronor och hoppas få 5,2 miljoner kronor i ett särskilt ytterstadsbidrag för att kunna ro det hela i land.

– Genom att satsa på sommarjobb vet vi att vi sam­tidigt håller nere kostnaden för socialtjänsten eftersom unga får något meningsfullt att göra, säger Jan Jönsson.

Fakta

På gång 2013

En puckelbollplan anläggs vid Västerholmsstråket.

Medborgarkontoret och stadsdelens reception slås ihop till en enhet för att ge bättre service.

Sätra vård- och omsorgsboende kan bli Silviahemscertifierat.

I projektet ”Vackra Skärholmen” kan invånare lämna synpunkter på platser som kan förskönas.

Källa: Skärholmens stadsdelsnämnd