Pollare ska stoppa olaglig trafik på Skärholmstorget

Skärholmens torg
Handeln är livlig på Skärholmstorget på sommaren.
Nu delar staden ut 29,2 miljoner kronor för att öka tryggheten i stadsdelarna.
Skärholmen får 5,5 miljoner kronor – till pollare som ska hindra olaglig trafik på Skärholmstorget.

Den grönblå majoriteten i Stockholms stad har avsatt 100 miljoner kronor 2019, för att öka tryggheten i olika stadsmiljöer. Allt från torg och parker till företagsområden och gångstråk ska rustas.

Pengarna pytsas ut i omgångar. I april delades cirka 11 miljoner kronor ut, både till stadsdelar och centrala nämnder, och i maj beviljades 48,4 miljoner.

Nu är det dags igen. På tisdagen beslöt trygghetsutskottet att dela ut 29,2 miljoner kronor till nio stadsdelar som ansökt om medel.

Skärholmens stadsdel hör till dem som får mest – 5,5 miljoner kronor.

– Pengarna ska gå till trafikpollare, som ska hindra olovlig trafik på Skärholmstorget. Det är många bilar som olovligt kör upp till torghandeln och ställer sig där de inte får stå. Det skapar stor oreda och försämrad säkerhet för dem som vistas på platsen, säger trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD).

Äldre- och trygghetsborgarråd – Erik Slottner

Äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner. Foto: Anna Z Ek

Stadsdelarna vill göra väldigt olika saker med de pengar de fått beviljade, berättar Erik Slottner,

– Pengarna ska bland annat gå till upprustande av otrygga torg, förbättrade parkytor, installering av störande ljudlarm vid förskolor på kvällstid, förebyggande insatser mot illegala bosättningar, belysningsförbättrande åtgärder och röjning av sly och buskage som skymmer sikten, säger han.

Fakta

Så här fördelas pengarna

Bromma – 2 250 000 kr.

Farsta – 8 290 000 kr.

Hägersten-Liljeholmen – 1 500 000 kr.

Hässelby-Vällingby – 2 000 000 kr.

Rinkeby-Kista – 2 400 000 kr.

Spånga-Tensta – 3 149 000 kr.

Södermalm – 1 600 000 kr.

Älvsjö – 2 500 000 kr.

Skärholmen – 5 500 000 kr.

Källa: Stockholms stad