Skärholmen vann dubbelt i kvalitet

Skärholmen vann två priser och fick ett hedersomnämnande när staden delade ut årets kvalitetsutmärkelser.

Det rör sig om enheten för ekonomiskt bistånd och Sätra vård- och omsorgsboende som prisas samt Relationsvårdsteamet som får ett hedersomnämnande.

De senare får hedersomnämnandet ”För väl utvecklade och strukturerade arbetsmetoder som leder till konktreta och goda resultat.” Om Sätra äldreboende lyder motiveringen bland annat att goda idéer tillvaratas och att verksamheten visar på hög brukarnöjdhet.

Enheten för ekonomiskt bistånd har bred kompetens i språk, kultur, länder och religioner, en resurs som tas tillvara, heter det i motiveringen.

Varje prisklass gav 200 000 kronor som belöning till respektive avdelning.

Mitt i har sökt några av pristagarna för att höra hur det känns. Dock utan framgång.