Hela Skärholmens äldreomsorg Silviahemscertifierad

Äldre äldrevård pensionär
Högsta möjliga livskvalitet för de äldre är målet.
All kommunal äldreomsorg i Skärholmens stadsdel är nu Silviahemscertifierad.
– Det kommer att bidra till omsorg av mycket god kvalitet till de äldre, säger Andreas Thorstensson, avdelningschef vid stadsdelsförvaltningen.

Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare utbildas i demensvård och palliativ vårdfilosofi. Det gäller såväl vårdpersonal som biståndshandläggare och chefer.

Sätra vård- och omsorgsboende fick sitt certifikat redan 2013. 2019 har all kommunal äldreomsorg i Skärholmens stadsdel uppnått samma mål. Hittills har ingen annan stadsdel gjort det.

– Detta har varit en långsiktig och metodisk satsning från vår sida som inleddes 2012. Att alla som arbetar med omsorg av äldre, i alla led,  blir Silviahemscertifierade kommer att bidra till omsorg av mycket god kvalitet till de äldre i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, säger Andreas Thorstensson, avdelningschef för äldre, personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri, i ett pressmeddelande.

Syftet är att ge demenssjuka, och deras anhöriga, högsta möjliga livskvalitet. Helhetsperspektiv är ett nyckelord, liksom regelbunden reflektion och kontinuerlig kompetensutveckling.

Silviahemscertifiering ges av stiftelsen Silviahemmet.