Skärholmens hemtjänst anmäls efter dödsfall

Trygghetslarm (genrebild).
Kvinnan hade trygghetslarm.
Hemtjänsten i Skärholmen lämnade en äldre kvinna ensam, trots att hon mådde illa och kräktes. Några dagar senare avled hon.
Nu har hemtjänsten Ivo-anmälts. En Lex Sarah-rapport har också gjorts.

I slutet av januari kom en kvinna hem till sin gamla mamma i Skärholmen. Hon hittade henne i en fåtölj, med en överfull kräkpåse i handen och en blöt handduk över bröstet. Tidigare hade hemtjänsten varit där, men lämnat henne ensam trots att hon mådde illa och kräktes.

Det blev ambulansfärd till Huddinge sjukhus och intensivvård – bland annat vätskeersättning och antibiotika, båda intravenöst. Men den gamla kvinnans liv gick inte att rädda. Efter tre dagar fick hon hjärtstopp och avled. Hon hade också akut inflammation i bukspottkörteln.

Kvinnans döttrar gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Där redogör de för händelseförloppet – och beskriver också en tidigare incident.

I början av december 2017 trillade deras mor. Hon tryckte på trygghetslarmet (kopplat till hemtjänsten i Skärholmen) flera gånger, men blev liggande på golvet i över en timme. När hemtjänsten kom hade hon svåra smärtor i armen, var omtöcknad och mådde illa.

Hemtjänstpersonalen hjälpte kvinnan upp i en fåtölj och ringde en av döttrarna som sa att hon kunde komma. Sedan lämnade personalen kvinnan ensam, utan att invänta dottern. När hon kom åkte de direkt till akuten på Huddinge sjukhus. Det visade sig att kvinnan hade en fraktur på ena överarmen. Hon fick sedan tillbringa flera veckor på ett sjukhem.

I sin Ivo-anmälan kritiserar döttrarna att hemtjänstpersonalen lämnat deras mamma ensam två gånger, trots att hon var i dåligt skick.

Hemtjänstpersonal har gjort en lex Sarah-anmälan, om den sista incidenten. Det innebär att arbetsgivaren nu måste utreda händelsen och vidta åtgärder för att misstaget inte ska upprepas.

Fakta

Detta är Lex Sarah

Lex Sarah innebär att den som arbetar med omsorg om äldre eller personer med funktionsnedsätting är skyldig att rapportera om missförhållanden inom omsorgen, till socialnämnden.

Den som bedriver verksamheten måste sedan utreda och avhjälpa eller undanröjda det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål.

Om det visar sig att missförhållandet är allvarligt ska den som driver verksamheten snarast anmäla det till anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kapitlet, paragraf tre i socialtjänstlagen. Den trädde i kraft 1999, och hat senare skärpts.

Syftet är att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att de uppkommer igen.

Källa: Socialstyrelsen