Skärholmens simhall hade olagliga kameror

Skärholmens simhall hade övervakningskameror som stred mot tillståndet.
Skärholmens simhall hade övervakningskameror som stred mot tillståndet.
Skärholmens sim-och idrottshall har haft fyra övervakningskameror monterade, utan att ha tillstånd för dem.
Dessutom spelade man in rörelser med flera kameror, på tider då man inte hade rätt till det.

I dag publicerade Sveriges länsstyrelser en nationell rapport, efter att ha granskat kameraövervakningen på ett stort urval av landets simhallar under 2016.

Skärholmens simhall hör till dem som fått besök. Hit kom inspektörer från länsstyrelsen i Stockholms län i november 2016. De upptäckte bland annat att fyra övervakningskameror satt uppe, som simhallen inte sökt tillstånd för.

– Tre av dem satt vid gymmen, en av dem vid säkerhetsboxarna. Ingen av dem var inkopplade, men det spelar ingen roll. Man måste ha tillstånd för att alls sätta upp dem, säger Sophie Carlgren vid länsstyrelsens enhet för tillsyn.

Däremot behöver man inte söka tillstånd om man sätter upp en attrapp – alltså ett kameraskal som är tomt, men ser ut att vara en riktig kamera och därmed har en avskräckande effekt. Ibland uppstår missförstånd kring detta, förklarar Sophie Carlgren. Ansvariga vid simhallar och andra inrättningar tror att det räcker med att kameran är obrukbar för att man ska slippa söka tillstånd.

– Det var det missförståndet som uppstått vid Skärholmens simhall, säger Sophie Carlgren.

Skärholmens simhall har tillstånd till sju övervakningskameror, bland annat vid kassan, entréhallen, korridoren och bassängområdet. De får bara vara i gång under öppettiderna. Vid tillsynen upptäckte Sophie Carlgren och hennes kollega att flera kamerorna var rörelsekänsliga även efter stängning.

– De hade ett system som gjorde att kamerorna satte i gång vid rörelse även när simhallen var stängd, i strid med tillståndet, säger hon.

I slutet av januari skickade Skärholmens simhall in en redogörelse till länsstyrelsen, om att man åtgärdat felen, som innebar brott mot kameraövervakningslagen.

Den som får anmärkning vid länsstyrelsens tillsyn och inte åtgärdar bristerna riskerar vite eller fängelse, beroende på brottets art.

– Många som bryter mot lagen gör det av bristande kunskap. Vi informerar dem om reglerna och sedan rättar de till felen. Då blir det ingen polisanmälan, säger  Linnea Tegernäs vid enheten för tillstånd vid länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Fakta

Alla simhallarna fick anmärkningar

I riket fick 75 procent av de granskade simhallarna anmärkningar. I Stockholms län fick alla fem granskade simhallar anmärkningar:

 Skärholmens simhall:

4 kameror hade monterats i strid med tillståndet (Kamerorna inte i drift/trasiga, användes som attrapper)

Inspelning skedde vid rörelse i strid med angivna tider.

Husbybadet:

2 kameror spelade in i strid med tillstånd.

Sydpoolen Södertälje:

7 kameror spelade in i strid med tillstånd (bassängkamerorna)

2 kameror hade ett för stort upptagningsområde (övervakade sittgrupper)

Eriksdalsbadet:

5 kameror övervakade utanför medgivet område (matbord, utanför simbassängerna, utanför bubbelpoolerna.)

Medley Tyresö:

Bassängkamerorna spelade  in i strid med tillstånd (har endast skett nattetid)

6 kameror hade monterats trots avslag (Kamerorna inte i drift, användes som attrapper)

All personal hade tillgång till inspelat material.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län