Parismodell införs i Skärholmen

vallokal
Förhoppningen är att medborgarbudgeten ska öka valdeltagandet i Skärholmens stadsdel.
Vill du vara med och rösta om var en förskola ska byggas eller var en idrottshall ska stå? Det kan bli verklighet när projektet "medborgarbudget" startar i Skärholmen.

Det är inte bara mode och gourmetmat som kommer från Paris. Nu hämtar även Stockholms styrande politiker inspiration därifrån, i ett försök att fördjupa demokratin. Nästa år sjösätter de en så kallad medborgarbudget, efter fransk modell.

– Det innebär att vi avsätter en viss del av investeringsbudgeten till projekt som medborgarna har röstat fram. Det kan till exempel gälla hur parker och grönområden ska utvecklas, eller var de tycker att en planerad förskola eller idrottshall ska byggas. De kan också få välja mellan olika alternativ – om de till exempel helst vill att en basketplan, en fotbollsplan eller en parklek anläggs, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Stockholms stad har valt att starta i Skärholmens stadsdel. Det har flera orsaker. En är att bostadsprojektet Fokus Skärholmen pågår här. Medborgarbudgeten blir ett sätt för invånarna att påverka när allt från bostäder och förskolor till parker och gatumiljöer byggs.

Ett annat skäl är att valdeltagandet här hör till de lägsta i hela staden. I Skärholmen röstade knappt 59 procent i valet 2014, i Vårberg knappt 60 procent och i Bredäng drygt 64 procent. Det ska jämföras med att över 90 procent röstade i områden som Ålsten, Äppelviken och Södra Ängby.

Klyftan är bekymmersam, tycker Karin Wanngård.

– Vår fina demokrati behöver utvecklas långsiktigt. Det här är ett försök att öka människors samhällsengagemang, som slagit väl ut där det genomförts. När man får rösta om hur ens område ska utvecklas tror vi att det även ökar intresset för att rösta i de politiska valen, säger hon.

Tanken är att invånarna både ska få rösta om förslag som staden har lagt fram och om medborgarförslag, som kommer från invånarna själva.

Inspiration kommer alltså från Paris. Där avsätter man årligen 5 procent av stadens investeringsbudget till projekt som medborgarna röstat fram. Det går till så att medborgarna kommer med idéer som staden bedömer och budgeterar. Sedan får medborgarna rösta om vilka projekt som ska genomföras. Det kan de göra både digitalt och genom att uppsöka en lokal.

– I Paris använder man e-legitimation och det kan vara en modell även här. Och så kan man få rösta i medborgarkontoren. Men exakt hur omröstningen ska gå till är inte klart än. Hela projektet ska byggas upp under våren. Sedan startar vi i Skärholmen hösten 2017, säger Karin Wanngård.

Också i Paris har man valt ut vissa områden, som medborgarna har fått rösta om. Där har även parisare som inte bor i dessa områden haft rösträtt, men det har visat sig att det framför allt är de som bor i de utvalda områdena som röstar. Hur det blir i Stockholm är ännu inte klart.