Skarp kritik mot rivning i gallerian

Niklas Björkholm, ägare till Hedengrens bokhandel, tror att kritiken mot rivningsplanernakommer att få Adia att backa.
Niklas Björkholm, ägare till Hedengrens bokhandel, tror att kritiken mot rivningsplanernakommer att få Adia att backa.
Linn Helin har precis börjat jobba på fruktståndet inne i Sturegallerian. Hon tycker det vore synd om det revs inne i gallerian eftersom miljön där är unik.
Linn Helin har precis börjat jobba på fruktståndet inne i Sturegallerian. Hon tycker det vore synd om det revs inne i gallerian eftersom miljön där är unik.
Här är fastighetsägarenAdias vision av hur Sturegallerian kan se ut invändigt om några år.
Här är fastighetsägarenAdias vision av hur Sturegallerian kan se ut invändigt om några år.
Det kontroversiella förslaget till ombyggnad av Sturegallerian stöter på patrull. I det inledande samrådet är flertalet remissinstanser starkt kritiska till planerna på rivningar inne i gallerian. Däremot anser många att en förändring av kvarteret behövs.

Förslaget att bygga om Sturegallerian har legat ute på samråd. Nu har remissvaren kommit in, och de flesta av dem riktar skarp kritik mot förslaget.

Många betonar att en del av de byggnader som fastighetsägaren Adia vill riva har ett stort kulturellt värde.

Kulturförvaltningen ställer sig negativ till förslaget och skriver att stora kulturhistoriska värden riskerar att gå förlorade medan länsstyrelsen skriver att förändringar kan skada ”riksintresset för kulturvård” på ett allvarligt sätt. Särskilt kritisk är man mot rivningen av den byggnad som en gång innehåll Freys hyrverk.

Föreningen Östermalm går ännu längre i sin kritik. I sitt yttrande kallar de Adias planar för att ”angrepp på stadens hjärta” och skriver att ombyggnationen är oacceptabel.

– Man vill göra väldigt stora ingrepp under väldigt lång tid bara för att få lite mer säljyta, säger Mats Pemer, som ansvarar för plan- och byggfrågor i föreningen.

Även flera hyresgäster är mycket kritiska till planerna. Stureplansgruppen, Sturehof, Sturebadet och Hedengrens bokhandel har lämnat in ett gemensamt yttrande där de skriver att de kommer att tvingas lägga ned sina verksamheter om de föreslagna rivningarna blir av.

Adia har sagt att de ska ordna ersättningslokaler till de hyresgäster som tvingas hålla stängt under byggtiden, men enligt Niklas Björkholm, ägare till Hedengrens, skulle det inte gå.

– Jag undrar var vi skulle få ersättningslokaler någonstans i sådana fall. Gallerian kommer inte att finnas kvar medan de bygger, det blir ju bara ett stort schakt här, säger han.

Från Adias håll betonar man att man inte har för avsikt att stänga hela gallerian. Charlotta Rosén är projektledare för TAM som driver projektet med ombyggnationen av Sturegallerian i Sverige. Hon säger att tanken är att kunna ha öppet medan kvarteret byggs om.

– Vi har ju en uttalad ambition att platsen ska vara öppen hela tiden, projektet är indelat i två faser så kvarteret ska aldrig vara helt stängt, säger hon.

Niklas Björkholm och flera andra hyresgäster menar dock att det ändå inte skulle gå att hålla öppet. Detta eftersom deras lokaler påverkas under båda byggfaserna.

Enligt projektledare Charlotta Rosén tar man till sig av remissvaren, och väger synpunkterna därifrån innan man går vidare.

– Jag tycker att det kommit fram många relevanta synpunkter, vi är medvetna om kritiken och analyserar den tillsammans med stadsbyggnadskontoret, säger hon.

Charlotta Rosén vill inte se kritiken som ett bakslag för projektet.

– Så är det med alla stora projekt. Det är svårt att förutse planprocesser, det är därför vi har ett samråd, så att vi kan få de svar vi behöver. Nu tar vi till oss av de synpunkter som finns innan vi utformar en detaljplan, säger hon.

För Adia finns det en del ljuspunkter i remissvaren. Även i de mest negativa svaren får delar av förslaget bifall. Bättre kopplingar mellan gallerian och tunnelbanan stöds av de flesta, och många är överens om att någon form av förändring behövs för att lyfta kvarteret.

Stadshuset är delat i frågan. Majoriteten är positiv till planerna på att lyfta Sturegallerian, även om man anser att förslaget kan behöva förändras en del. Oppositionen är däremot starkt emot.

Någon gång i vår eller sommar ska ett förändrat förslag gå ut på en vanlig remissrunda.

Fakta

Det här vill Adia göra med Sturegallerian

2006 köpte det Abu Dhabi-ägda bolaget Adia stora delar av kvarteret Sperlingens backe, där Sturegallerian ligger. Kostnaden var cirka 4,5 miljarder kronor. Förra sommaren meddelade Adia att man vill bygga om gallerian.

Förslaget innebär att stora delar av kvarterets inre förändras. Större delen av fasaderna mot gatan får stå kvar, men flera hus inne i Sturegallerian rivs. Dessutom rivs tre hus som syns från gatan.

Kvarterets högsta punkt höjs med 7,5 meter.

Om bygget blir av kan arbetet tidigast stå färdigt någon gång 2024.

Kommunen ansåg att Adias förändringar var så stora att ett tidigt samråd var nödvändigt före den normala planprocessen.