Skarpaby parklek kan få fast utegrill

Skarpnäcksbo vill kunna grilla en korv i Skarpaby parklek
Skarpnäcksbo vill kunna grilla en korv i Skarpaby parklek
Snart kan barn och vuxna som hänger i Skarpaby parklek laga mat på plats. Parken föreslås få en fast grillplats likt den på Skarpnäcks sportfält.
På torsdag fattas beslut i nämnden.

Brukar du och dina barn bli hungriga när ni leker i Skarpaby parklek? Snart kanske ni lättare kan få i er varm mat på plats.

En Skarpnäcksbo föreslår i ett medborgarförslag att stadsdelsförvaltningen ska gjuta en fast grill i parken.

Stadsdelsförvaltningen är positiva till förslaget och menar att det behövs i en grill i parken. Det tycker även parklekens personal.

Beslut fattas i stadsdelsnämnden torsdag 14 december.