Skarpnäcks allé rustas upp

SKARPNÄCK I mitten av augusti börjar upprustningen av Skarpnäcks allé, där trafik­situationen länge varit trasslig.

– Det har varit problem med höga hastigheter och bilar som parkerat dumt, säger Jan Hallén, projektledare på exploateringskontoret.

Vägbanan ska höjas upp till trottoarnivå för att ge bil­förarna en torgkänsla.

– De får då känslan att de kör på gångtrafikanternas premisser. På de platser man gjort så har man sett att genomsnittshastigheten sjunkit.

En busshållplats kommer att tas bort för att minska stopptiderna, och två blir timglashållplatser där bilarna får vänta bakom bussen när den stannar.