Skarpnäcks gård kan exploateras

SKARPNÄCKS GÅRD Området kring Skarpnäcks gård skulle kunna utvecklas med nya bostäder och fler arbetsplatser, men eftersom samordning saknas är det svårt att få saker att hända. Det anser Ewa Larsson (MP) som kräver att Skarpnäcks gård läggs in i Söderortsvisionen och att en ansvarig samordnare utses.

– Vi vill ha ett samlat grepp för hela området, som har en rik tradition och stor potential att utvecklas. Vi är eniga över partigränserna om detta, säger Ewa Larsson.

Skarpnäcks gård rymmer bland annat vårdboenden, verkstäder och koloniträdgårdar.