Skarpnäcks skola gör plats för fler elever

Nyheter Skarpnäcks skola utökar med två nya förskoleklasser till höstterminen. Det innebär att alla som sökt till skolan och bor i området kommer att få plats. Sammanlagt 150 barn kan börja i förskoleklass till hösten, att jämföra med 100 barn i dag. Söktrycket på skolan har varit hårt.

– När vi såg att det var så stort intresse tittade vi över våra lokaler, säger Gunnar Jonsson, biträdande rektor.

Lokalerna har nu omfördelats för att ge plats åt de nya klasserna.

Enligt Gunnar Jonsson kommer antalet elever per lärare inte att bli högre.