Min lokala hjälte

Skarpnäcksbo vill ersätta lövblåsar med räfsor

Lövblåsar, inget för ljudkänsliga.
Lövblåsar, inget för ljudkänsliga.
Minska användningen av lövblåsar! Det kräver en invånare i Skarpnäcks stadsdelsområde i ett medborgarförslag. Stadsdelen ska nu undersöka om det går att satsa på eldrivna lövblåsar som låter mindre.

”Jag och många med mig störs av lövblåsarnas kraftiga ljud, som hörs lång väg. Behöver alla löv som idag blåses på alla platser samlas upp, eller kan de lika gärna ligga kvar? Går det att använda andra metoder, till exempel vanliga räfsor? Vilka krav ställs i upphandlingen för att minska bullerstörningar?”

Frågorna väcktes i våras i ett medborgarförslag från en invånare i Skarpnäcks stadsdel, som tröttnat på de bullrande maskinerna.

Nu har stadsdelsförvalrningen svarat. I svaret poängteras att det är många som använder lövblåsar, allt från privata fastighetsägare till olika kommunala bolag och förvaltningar. Men för egen del lovar Skarpnäcks stadsdel att verka för fler eldrivna lövblåsar som väsnas mindre.

”Nya eldrivna handmaskiner introduceras gradvis. Fortfarande så finns det inte så många professionella eldrivna maskiner på marknaden som går att använda under ett helt arbetspass utan uppladdning”, skriver förvaltningen, som dock ska att ta upp frågan med entreprenören i kommande parkupphandling 2018.