Skarpnäcksföräldrar nöjda med förskolan

Kommunkollen Haninge
Förskolorna i Hammarby-Skarpnäck är bra tycker majoriteten av föräldrarna i stadsdelen.
Nio av tio är nöjda med förskolorna i Hammarby-Skarpnäck som helhet. Det är näst bäst i stan, visar årets förskoleenkät. Men när det gäller möjlighet att ta del av kultur ligger stadsdelen i botten.

Majoriteten av föräldrarna i Hammarby-Skarpnäck är nöjda med sina barns förskolor. Det visar Stockholms stads förskoleenkät som genomfördes under våren.

90 procent i stadsdelen uppger att de som helhet är nöjda med sina barns förskolor. Bara Älvsjö och Östermalm, som har 91 procent, ligger högre.

– Vi är jättenöjda. Vi gick upp förra året, från 86 till 90, och ligger kvar på det så vi är väldigt nöjda, säger Jan-Erik Johansson, förskolechef på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Vad är det som folk är nöjda med?

– Massor, vi håller på att sammanställa det och är inte riktigt klara än.

Skillnaderna i staden är dock marginella, snittet är 88 procent.

När det gäller barnens upplevda trygghet ligger Skarpnäck stadsdelsområde snäppet under snittet i staden där 91 procent har svarat att deras barn känner sig tryggt i förskolan, mot 90 procent i Skarpnäck.

Ett område där Skarpnäck sticker ut i negativ bemärkelse är barnens möjlighet att få ta del av kultur. Endast 59 procent tycker att förskolan ger deras barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Det är sämst i hela Stockholm, snittet ligger på 70 procent.

– Vi får förhållandevis lågt på kulturupplevelser och jag förstår inte riktigt varför. För barnen får ta del av det, både själva och av professionella utövare, så det stämmer inte. Kanske är vi dåliga på att informera om vad vi gör.

Vad ska ni göra åt det?

–Vi får informera bättre om vad förskolorna gör och vad barnen får ta del av.

Samtidigt toppar Skarpnäck när det gäller den pedagogiska miljön på förskolorna. 91 procent tycker att den uppmuntrar till lek och lärande. Det är mest i stan, snittet är 88 procent.

Majoriteten, 88 procent, uppger också att de kan rekommendera sitt barns förskola. Medan snittet i Stockholm är 86.

Skillnaderna mellan de enskida förskolorna kan dock vara stora, men dessa siffror har ännu inte presenterats.

– Jag kommer att ha en muntlig redovisning inför stadsdelsnämnden på kommande mötet, men det är först till hösten som vi kommer att ha gjort en sammanställning, säger Jan-Erik Johansson.