Min lokala hjälte

Skarpnäckslinjen måste stängas av

Tunnelbanans gröna linje mot Skarpnäck har ålderskrämpor. Nu måste den rustas upp och arbetet blir så omfattande att det bästa, enligt trafikförvaltningen, är att stänga av trafiken.
Tunnelbanans gröna linje mot Skarpnäck har ålderskrämpor. Nu måste den rustas upp och arbetet blir så omfattande att det bästa, enligt trafikförvaltningen, är att stänga av trafiken.
Tunnelbanans gröna linje mot Skarpnäck, där längsta sträckan invigdes redan 1958, har ålderskrämpor. 

Nu måste den rustas upp rejält.

Trafiknämnden vill ha fyra miljoner kronor för att utreda hur detta kan göras smidigt och kostnadseffektivt.

 

För att renovera tunnelbanans Skarpnäcksgren krävs att spåranläggningen demonteras och trafiken stängs av. Trafiknämnden vill därför göra en utredning om hur man kan samordna upprustningen på hela sträckan.

Trafikförvaltningen förväntar sig att en samordnad upprustning blir billigare än att dutta ut åtgärder då och då. Traditionellt har annars upprustningsarbeten gjorts nattetid och vid flera kortare avstängningar under flera år.

– Vi har gjort samordnade upprustningar tidigare med goda erfarenheter, det är ofta enklare för resenärerna att vi stänger av en gång ordentligt, förklarar handläggare Sara Catoni på trafikförvaltningen.

Trafiknämnden vill att landstingsstyrelsen beslutar om att avsätta fyra miljoner kronor i 2017 års budget för att göra en utredning om hur en samordnad upprustning av kan genomföras. Då tittar man också på konsekvenserna av avstängning av linjen och vilka ersättningstrafik som behövs för resenärerna.

Trafikförvaltningen uppskattar att de mest tidskritiska upprustningarna för broar, plattformar, stödmurar och tunneln kommer uppgå till cirka 100 miljoner kronor vid en samordning. Inräknat även ersättningstrafik och andra delar blir totalkostnaden drygt 200 miljoner kronor.

Men utredningen förväntas ge en bättre bild av omfattning och kostnad. Tidigare upprustningar i Fruängen, Farsta och Hagsätra har kostat mellan några hundra miljoner och 1,1 miljard kronor.

Längs Skarpnäcksgrenen finns flera broar och andra betongkonstruktioner där det tränger in vatten och betongen riskerar att vittra sönder. Om inte sträckan snarast rustas upp kan skadorna bli mer omfattande och en upprustning senare bli både dyrare och ta längre tid, enligt trafikförvaltningen. Då skulle det också bli större konsekvenser för trafik och resenärer.

Det kommer dock dröja minst till år 2018 innan en upprustning kan bli aktuell på Skarpnäcksgrenen – avhängt att landstingsstyrelsen beslutar om pengar till utredningen.

Mitt i har tidigare skrivit om de omfattande störningar som redan väntar resenärerna på gröna linjen år 2018-2020. Fridhemsplans station ska renoveras, gula linjen anslutas till gröna, Gullmarsplan få en ny station under den nuvarande och hela sträckan Hässelby-Alvik rustas upp.

”Det kan handla om att synkronisera åtgärderna, till exempel att renovera Skarpnäcksgrenen i samband med utbyggnaden” har Mattias Wäppling, trafikförvaltningens sektionschef, tidigare sagt till Mitt i.