De vill ha skärpt granskning av hemtjänsten

Espen Björdal (S), och Amanda Sandholm (V), vill ha skärpt granskning av hemtjänsten
Espen Björdal (S), och Amanda Sandholm (V), vill ha skärpt granskning av hemtjänsten
Skärpt granskning. Nya villkor för att bedriva hemtjänst.
Politikerna ser förklaringar till att ett stort antal hemtjänstbolag i Nacka sparkats ut eller varnats.
Samtidigt tycker oppositionspolitiker att granskningen av hemtjänsten kan bli bättre, något majoritetens ordförande inte anser nödvändigt.

Nio hemtjänstföretag har sparkats ut från Nacka sedan 2015, visar Mitt i:s genomgång. Ytterligare fyra företag har varnats.

Espen Björdal (S), är andre vice ordförande i äldrenämnden:

– Att så många hemtjänstföretag varnats eller avauktoriserats beror på en betydligt högre grad av granskning.

Amanda Sandholm (V), ersättare i äldrenämnden:

– Det handlar om att vi har ett annat sätt att kontrollera än förut. Nu har vi lagt auktorisationsvillkor som bolagen ska följa.

Finns förklaringar

Både Espen Björdal och Amanda Sandholm ser skäl till skärpt granskning av hemtjänsten:

– Absolut, jag tycker att alla bolag ska granskas på samma sätt. Det måste ske mer granskning kring det arbetsrättsliga, vi måste ställas mer krav när det finns kollektivavtal, säger Amanda Sandholm.

Det får inte vara så att vissa bolag detaljgranskas i djupet, medan andra inte får samma granskning

Espen Björdal (S)

Espen Björdal anser att granskningen samtidigt måste vara rättvis:

– Det får inte vara så att vissa bolag detaljgranskas i djupet, medan andra inte får samma granskning. Det leder till att konkurrensens snedvrids.

Äldrenämndens ordförande, Karin Teljstedt (KD), håller inte med om att granskningen av hemtjänsten i Nacka behöver skärpas:

Karin Teljstedt (KD)

– Att vi har haft ärenden till nämnd innebär att vi granskar och följer upp att verksamhetern håller god kvalitet för våra kunder. Sedan årsskiftet är hemtjänsten även tillståndspliktig hos Inspektionen för vård och omsorg och kommer därigenom även att kontrolleras av myndigheten, skriver Karin Teljstedt i ett mejl till Mitt.

Förvånas inte

Amanda Sandholm (V), är för sin del inte förvånad över att ett så stort antal hemtjänstbolag sparkats ut:

– Nej, och det kommer att bli fler. Det sorgliga är att småföretagen avauktoriseras medan de stora företagen kan vara kvar. Det är tragiskt, vi krossar småföretagarna men de stora kommer undan.