Skärpt kontroll av förskoletaxor

Betalar du rätt avgift till förskolan? Om inte så kommer kommunen förmodligen att höra av sig. Nu skärps nämligen kontrollen av förskoletaxan.

Hur mycket en förälder ska betala för att ha sitt barn på förskola eller fritidshem bestäms utifrån inkomsten. Föräldrarna uppger själva hur mycket de tjänar, vilket kommunen sedan använder som underlag för att sätta avgiften.

Tidigare har det varit svårt att kontrollerna om uppgifterna verkligen stämmer.

– Det har säkert förekommit fel, men eftersom vi inte förrän nu kan göra en full genomkörning av uppgifterna, är det svårt att ännu säga något om hur stora felen varit, säger Raimo Vuojärvi (M), barn– och ungdomsnämndens ordförande.

Men genom att jämföra inkomstuppgifterna som föräldrarna anger, med deklarationen ska kommunen få mer kontroll över avgifterna. Uppgifterna från Skatteverket kommer numera i ett format som gör jämförelsen mycket enklare än tidigare, menar Raimo Vuojärvi.

– Innan hade vi behövt plocka ut uppgifterna för hand, vilket skulle innebära en för hög kostnad

De nya kontrollerna ska leda till att föräldrarna betalar rätt avgift. Resultatet kan slå åt två håll, menar Raimo Vuojärvi. Vissa får betala mer, andra mindre än i dag.

– På så vis kan vi hindra att ingen drabbas av att behöva betala stora summor i efterhand på grund av att de under en lång tid betalat för lite, säger Raimo Vuojärvi.

Så snart kommunen kan ta del av årets inkomstdeklaration ska arbetet med kontrollerna starta. De tros vara klara till nästa år, då även eventuella förändringar i maxtaxeavgifterna kommer att göras.

Fakta

Dagisavgift beror på inkomst

Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst. Avgiften skiljer sig även beroende på antalet barn och timmar på förskolan.

Snittavgiften/månad i Vallentuna: 1 179 kronor.

Antal förskolebarn: 2 244.

Antal kommunala förskolor: 12.

Antal fristående förskolor: 32.