Skärpt straff för plundrad forngrav

En 46-årig man från Kungsängen som dömts för grovt fornminnesbrott får sitt straff skärpt av hovrätten, från ett års fängelse till fängelse i ett år och sex månader. Han ska dessutom betala skadestånd till staten med 95 237 kronor samt ytterligare 76 291 kronor solidariskt med en annan man som också dömts.

Han ska även betala statens rättegångskostnad i hovrätten med 235 158 kronor.

46-åringen, som har nekat till brott, ska också lämna tillbaka flera forntida mynt till staten: 13 vikingatida silvermynt, liksom 18 engelska silvermynt och fornfynd av metall.

Kungsängenbon grävde tillsammans med flera andra personer olagligt upp fornminnen ur åkrar på Gotland 2009.