RÅ vill ha skärpt straff för miljonsvindeln

Riksåklagaren vill att kvinnan döms för grovt bedrägeri
Riksåklagaren vill att kvinnan döms för grovt bedrägeri
Riksåklagaren, RÅ, begär att Högsta domstolen prövar fängelsedomen mot kvinnan som utan lov förde över drygt en miljon kronor från sin arbetsgivares, Nacka kommuns, konto till sina egna konton.
RÅ vill att kvinnan döms för grovt bedrägeri och får ett skärpt fängelsestraff.

2017 dömdes den då 40-åriga kvinnan av Nacka tingsrätt för bedrägeri till fängelse i ett år, ett straff kvinnan överklagade men som Svea hovrätt inte ändrade. Kvinnan hade enligt domstolarna i sitt arbete i Nacka kommun utan lov fört över drygt 1,1 miljoner kronor från kommunens konto till egna konton.

Att så systematiskt lura en arbetsgivare bör räknas som grovt bedrägeri, även om de enskilda beloppen inte är så stora, anser Riksåklagaren, RÅ, som begär att Högsta domstolen skärper straffet. Kvinnan bör dömas för grovt bedrägeri till fängelse mellan två och tre år.

Men framförallt vill RÅ att HD klargör vad som ska räknas som grovt bedrägeri.

RÅ konstaterar att inget av beloppen kvinnan fört över är i närheten av den praxis som finns för grovt bedrägeri, fem prisbasbelopp, cirka 221 000 kronor.

Inga enskilt stora belopp

I det här fallet handlar det inte om några enskilt stora belopp kvinnan för över till sina egna kontot, mellan 5 488 och 39 576 kronor.

Men sammantaget överstiger det sammanlagda beloppet, 1 112 973 kronor ”vida den gränsen”, skriver RÅ i sin begäran till HD. Det har också handlat om seriebedrägeri från kvinnans sida, där 53 olika utbetalningar skett under en mycket lång tid, två och ett halvt år.

– I det här fallet är det mer avancerat, säger My Hedström, byråchef hos Riksåklagaren.

Betar av lista

My Hedström säger att RÅ bland annat har till uppgift att lyfta fram domar som kan vara av intresse för rättsväsendet att få prövade. RÅ har en lista över brott där rättsläget inte alltid är solklart och som myndigheten betar av. Grovt bedrägeri är ett sådant brott som står med på listan.

Om Högsta domstolen väljer att meddela prövningstillstånd kan tidigare anställda kvinnan i Nacka kommun skapa ett nytt prejudikat, vad som ska anses som grovt bedrägeri.

Ett besked i frågan är viktigt, enligt RÅ. Skillnaden mellan vad som ska räknas som bedrägeri av normalgraden och grovt bedrägeri kan vara stor. Utredningar av ett bedrägeri av normalgraden lägger polis och åklagare normalt mindre krut på eftersom preskriptionstiden är relativt kort.

Kan förenkla

Skulle HD gå på RÅ:s linje kan det förenkla för rättsväsendet vad som ska räknas som grov bedrägeri:

– Det finns ett intresse ur prejudikatssynpunkt. Då har man klarlagt incitamenten för polis och åklagare. Är det bedrägerier av normalgraden prioriterar dom annorlunda, säger My Hedström.

Mitt i: Kan det leda till fler utredningar om grovt bedrägeri?

– Det kan jag inte spekulera i. Däremot blir det tydligare vad som ska räknas som grov bedrägeri, på det sättet kanske det blir fler utredningar.