Skärpta krav på maten har gjort Nacka mer klimatsmart

Emil Spanos förskolekock Norrboda förskola i Upplands-Bro
I upphandlingen av skolmat kräver Nacka kommun korta transporter och hög andel ekologisk odling.
Nacka har blivit mer klimatsmart sedan valet.
Ett nybildat miljöutskott hanterar långsiktiga miljö- och klimatfrågor.
Dessutom ställs hårdare miljökrav på den mat som kommunen köper in.

”Hur vill ni minska utsläppen som påverkar klimatet?”

Så löd en av läsarnas hetaste frågor inför valet i Nacka 2018.

Och faktum är att majoriteten har infriat åtminstone ett par av sina löften.

– Vi genomförde en upphandling av livsmedel där krav ställdes på låga utsläpp från transporter, vilket innebär att närodlat gynnas, och ekologisk mat, berättar kommunalrådet Mats Gerdau (M).

Långsiktiga strategiska miljö- och klimatfrågor i Nacka hanteras numera av ett nybildat utskott direkt under kommunstyrelsen.

Anställda får förmånscyklar

Mats Gerdau framhåller också utbyggnaden av tunnelbanan och satsningar på cykelvägar och båttrafik.

– Vi driver på landstinget att utöka pendelbåtslinjen Sjövägen. Vi erbjuder också förmånscyklar till alla anställda i kommunen, säger han.

Oppositionen: ”Satsa på laddstolpar”

Oppositionsrådet Khashyar Farmanbar (S) tycker dock att kommunen skulle kunna göra mer.

– Vi skulle vilja ha en plan för utbyggnad av laddstolpar för elbilar i hela Nacka. Vi skulle också vilja utveckla sophämtningen så att folk slipper ta bilen till återvinningsstationen, säger han.

Mats Gerdau (M) svarar att kommunen följer kraven på laddstolpar vid nybyggen.

– Men kommunen ska inte lägga skattepengar på att bygga egna laddstolpar. Att trygga elförsörjningen till Stockholm och Nacka är en större och viktigare fråga, som vi jobbar mycket med.

Fakta

Så svarade majoriteten: ”Hur vill ni minska utsläppen som påverkar klimatet?”

Mats Gerdau (M): 

– Elbilar och renare bränslen. Underlätta cykling. Ersätt oljeeldning i kommunens hus med bergvärme och solceller och stimulera andra att göra likadant.

Gunilla Grudevall (L):

– Fler direktbussar, pendelbåtar och infartsparkeringar för bil och cykel. Laddstolpar för elbilar.

Hans Peters (C): 

– Bygga ut kollektivtrafiken, bygga ut tunnelbanan, öka cykelpendlingen och fler båtlinjer.Kommunen ska köpa in mer närodlade och ekologiskt producerade livsmedel.

Anders Tiger (KD):

– Kollektiv-, cykel- och båttrafik prioriteras. Individen måste också själv agera klimatsmart.

Källa: Mitt i Nacka september 2018